JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk

2023-01-02 8:09
A 2022. év végével, azaz a tavalyi negyedik negyedév végével, ismét aktuálissá válit az adózói minősítés. Az állami adóhatóság (NAV) negyedévente a negyedév utolsó napján ...
2022-11-25 8:14
Számtalan esetben merül fel az adóellenőrzéssel vagy jogkövetési vizsgálattal sújtott ügyfelek körében, hogy az éppen eljáró adóhatóság "rosszindulatú" mert budapesti, vagy éppen ...
2022-10-17 9:28
Az utóbbi hetek híre volt, hogy egy meghatározott körhöz köthető cégnél "házkutatást" tartott a NAV. Elsődlegesen ezzel kapcsolatban azt kell tisztázni, hogy a házkutatás Be. ...
2022-10-07 8:13
Milyen időbeli korlátok között dolgozhat az adóhatóság? Az év vége felé közeledve, különösen aktuális az adóellenőrzések időbeli korlátozásának áttekintése. Az időbeli ...
2022-10-03 9:24
Felülellenőrzésre három esetben kerülhet sor: egyrészről a pénzügyminiszter egy (NAV) ellenőrzéssel már lezárt időszak ellenőrzést rendeli el, továbbá az ÁSZ, illetve az ...
2022-09-28 07:49
Az ellenőrzéssel lezárt időszak vonatkozásában, főszabály szerint nincs lehetőség már adóellenőrzést végezni. Ezt a szabályt töri át az ismételt ellenőrzés lehetősége. A ...
2022-08-31 13:15
Az állami adóhatóság (NAV) leggyakrabban jogkövetési vizsgálatokat folytat le az adózók széles körénél. A jogkövetési vizsgálatok hatalmas számához képest, ami több mint 130.000 ...
2022-06-12 14:37
Hirtelen a figyelem középpontjába került az ELF BAR márkájú termék, mely főleg a tinédzserek körében arat osztatlan sikert a szülők és a pedagógusok legnagyobb bánatára. Cikkek sora ...
2022-02-21 07:49
Év elején beharangozták az kisadózó vállalkozásokat érintő változásokat, illetve jelezték azt is, hogy az ellenőrzés célkeresztjébe kerülnek. A felkészülés, illetve a ...
2020-06-15 10:32
Személyi kedvezmény Az összevont adóalap adóját csökkentő személyi kedvezmény azt a magánszemélyt illeti meg, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló ...
2020. április 29. 15:15
Adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettség A vészhelyzetre tekintettel szükséges volt szabályozni a társaságokat érintő egyik legfontosabb kötelezettségre - a ...
2020. április 24. 10:36
Adózói minősítések A vállalkozásokat - különösen az áfa fizetésre kötelezett adóalanyokat - az adóhatóság negyedévente minősíti. Ennek során megbízható, de akár kockázatos ...
2020. április 23. 14:27
A végrehajtási eljárás és fizetési könnyítés, mérséklés eltérő szabályai a veszélyhelyzet idején Végrehajtási eljárás A veszélyhelyzet kihirdetését követő egyik első ...
2020-03-09 15:38
A KATÁT, mint adózási módot, indulása óta több százezren választották. Ebbe a körbe azonban - a pénzügyi kormányzat szerint - olyan személyek is beléptek (többnyire nem önként), ...
2019-09-23 9:36
Az adóellenőrzések sajátos típusát képviselik az "operatív ellenőrzések", amikor az eljáró adóhatósági ellenőr, csak a szabálysértést követően fedi fel magát. Az ellenőrzés ...
2019-07-01 10:57
Az üzletlezárás az egyik legkomolyabb szankció ami egy vállalkozót érhet, hiszen a bevételszerzéstől fosztja meg. Alkalmazása során nem jellemző, hogy az első mulasztás esetén él ...
2019-04-15 17:40
Az áfa ellenőrzések sarkalatos pontja az, hogy az adózó tudott, vagy tudhatott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vett részt. Amennyiben adózó tudott arról, hogy ...
2019-04-15 16:42
A NAV által végzett adóhatósági ellenőrzések - a tömegesen végzett jogkövetési vizsgálatok mellett - döntő többségében olyan adóellenőrzések, melyek az Áfa levonhatóságát ...
2018-10-03 9:19
Az adóellenőrzésekre vonatkozó új eljárási szabályok közül az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. szabályozza az adóellenőrzés fajtáit. A korábbi ...
2018-09-11 9:32
A 2018-as év jelentős változást hozott az adóellenőrzések, adóhatósági eljárások jogszabályi hátterében. Az eddigi egyetlen jogszabály (Art.) helyét három különböző törvény ...
2018-06-08 10:08
Az utóbbi időben két olyan súlyú eljárásjogi hiba került nyilvánosságra a NAV határozatokkal kapcsolatban, melyek alapjaiban rengették meg az adóhatósági munka jogszerűségébe vettet ...
2018-02-05
A 2018-as év jelentős változást hozott mind az adóhatóság mind az adóellenőrzést elszenvedő ügyfelek életében. Kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a hatóság és ...
2017-03-20 12:22
A vagyonosodási vizsgálatok száma - jogszabály változás miatt - gyakorlatilag a nullára csökkent, mely nem jelenti azt, hogy ne lenne a NAV-nak ötlete arra, hogy megszorongassa az adózók ...
2017-02-09 15:38
Az adótartozások keletkezése két okra vezethető vissza: Az egyik, hogy az adózó benyújtja az adófizetési kötelezettséget tartalmazó bevallását és ezen fizetési kötelezettségének ...
2017-02-08 14:54
A válság évei alatt jelentős mértékben megemelkedett a felszámolások száma. A felszámolásra jutott cégeknél az adóhatóság adóellenőrzést végez, hiszen utolsó lehetőség a cég ...
2016-10-14 9:29
A jogalkotó újabb eszközzel igyekszik kikényszeríteni az adó megfizetését. A legutóbbi jogszabálymódosítás óta ennek az a kör is a célpontja, mely - joggal - sérthetetlennek hitte ...
2016-10-07 9:54
Az adózással összefüggő leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a költségvetési csalás. Magas arányát az indokolja, hogy a NAV által végzett adóellenőrzések - különösen a ...
2016-08-23 9:28
Az adóhatóság által végzett áfa ellenőrzéseknek két nagy csoportja van: a kiutalás előtti áfa ellenőrzés és az utólagos áfa ellenőrzés. Ezen ellenőrzési fajták alapvető ...
2016-08-22 18:25 Frissítés 2023-01-25 16:17
Hihetetlen magas számú - tömeges - NAV ellenőrzések (pl: kiutalás előtti áfa ellenőrzések) jogszerűségének, az ügyfél által kezdeményezhető felülvizsgálata rendkívül széles ...
2016-08-22 18:20
Az állami adóhatóság - a közigazgatási szervek közül - mindig is élenjárt abban, hogy az adózók kapcsolatba léphessenek velük a számítástechnika segítségével. Az évek ...
2016-08-22 18:15
A jogalkotó figyelemmel kíséri azt a környezetet, melynek a szabályozását meg kívánja változtatni. Ennek eredményeként a gazdasági bűncselekmények vonatkozásban jelentős ...
2016-08-22 18:12 Frissítve 2023-01-25 15:52
A NAV ellenőrzés alapdokumentuma a megbízólevél mind jogkövetési vizsgálat, mind adóellenőrzés esetén. Az ellenőrzés az erről szóló értesítés, ennek hiányában a megbízólevél ...
2016-08-22 18:10
Az adólevonási jog gyakorlásának konjunktív feltétele a helyes adatokat tartalmazó bevallás és számlával történő rendelkezés. Az adózó Közösségen belüli beszerzés esetén is ...
2014_10-17 11:26
A köznyelvben elterjedt megnevezés - vagyonosodási vizsgálat - nem takarja pontosan és jogilag sem helyes megjelölése a személyi jövedelemadó és százalékos egészségügyi ...
2014-09-23 9:21
Számtalan esetben kerestek meg azzal a problémával, miszerint az adóhatóság az ellenőrzés során keletkezett iratanyag egy részét nem hajlandó megmutatni, így adózó nem tud élni ...
2014-08-06 14:20
  A NAV által lefolytatott adóellenőrzések során számtalan esetben kerül megállapításra az, hogy a bevallásban szereplő adóalapot, valamilyen a jogszabályban meghatározott oknál ...
2014.06.30 15:09
Az állami adóhatóság - a közigazgatási szervek közül - mindig is élenjárt abban, hogy az adózók kapcsolatba léphessenek velük a számítástechnika segítségével. Az évek ...
2014-03-20 15:31
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. tv. (rövidített nevén: Art.) végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályai 2014.01.01-től jelentősen megváltoztak. A változások a ...
2013-08-28 10:00
Az adóellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv utolsó, illetve utolsó előtti pontjai tartalmazzák a várható jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást. Amennyiben az ...
2012-10-07 21:45
Minden vállalkozó rémálma, amikor a vevők és megrendelők helyett az adóhatóság találja meg. Különös tekintettel arra, amikor azt sem tudja az ember, hogy mit is akarnak ellenőrizni: mi ...
2012-05-01 13:23
  A környezetvédelmi termékdíj ellenőrzése a jogszabály szóhasználata szerint a - vámhatóság -, gyakorlatilag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik.  A jogalkotó a ...
2012-04-11 7:00 (frissítve 2016-08-29 10:46)
A felügyeleti intézkedés iránti kérelem a nav ellenőrzés során igénybe vehető rendkívüli jogorvoslati lehetőségek egyike. Alkalmazására a következő esetekben kerülhet sor: A ...
2011-09-25 14:39 (frissítve 2016-08-29 14:18)
A hatósági tevékenységet ellátó közigazgatási szervek munkájának törvényességét a felettes szervek ellenőrzik. Amennyiben a felettes szerv azt észleli, hogy jogszabálysértő módon ...
2011-09-13 8:50
Az utóbbi időben egyre több ügyfél keresett meg azzal, hogy annak ellenére, hogy az áfa visszautalására nyitvaálló 45 napos határidő jócskán letelt mégsem kapta meg a ...
2011-06-16 9:51
Május végén igen fontos kötelezettség terheli a társasvállalkozások bizonyos körét. Ez a kötelezettség a beszámoló letétbehelyezése és a közzététele. Amennyiben ezen ...
2011-04-28 14:09
  Adózói érdekkörébe tartozik annak igazolása, hogy a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést, hitelt érdemlő adatokkal igazolja. A törvény által megjelölt hitelt ...
2011-04-17 17:02
 A vagyonosodási vizsgálatok jogszerűségének megalapozása az adóhatóság feladat és érdekkörébe tartozik. Ennek megfelelően a vagyonosodási vizsgálat lefolytathatóságának - a ...
2011-04-12 16:12
  A vagyonosodási vizsgálat a közhiedelemmel ellentétben nem egy önálló ellenőrzési típus, hanem egy ellenőrzési módszer, amely a becslési eljárások közé tartozik. A ...
2011-02-19 14:17
  Az adóhatóság, új nevén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eleget téve jogszabályi kötelezettségének "közhírré tette" egyrészt, hogy mely adózói körök számíthatnak ...
2011-02-14 21:56
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hasonlóan jogelődjéhez, jelentős hangsúlyt fektett a kiutalás előtti ellenőrzésekre. Ezen ellenőrzések során az adózó által a bevallásában ...
2011-01-27 14:56
A másodfokú adóhatósági határozat a kézbesítéssel jogerős és végrehajtható. Lehetőség van ugyanakkor a határozatot bíróság előtt az átvételtől számított 30 napon belül ...
2011-01-21 17:33
 A bevallási határidő közeledtével - egyéni vállalkozók február 25., magánszemélyek május 20. - érdemes áttekinteni az adóellenőrzés mibenlétét, hiszen a visszaigényelhető adót ...
2011-01-23 17:21 (frissítve: 2016-10-12 9:39)
  Sokakat foglalkoztat az utóbbi időben - köszönhetően a vagyonosodási vizsgálatoknak -, hogy milyen időbeli korlátok között dolgozhat az adóhatóság. Az év vége felé haladva, ...
2011-01-23 17:06
  - Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.  Együttműködési ...
2011-01-21 8:35
Az adóhatóság számára egyre nagyobb feladatot jelent az adóellenőrzés során észlelt bűncselekményekkel -különösen az adócsalással - kapcsolatban a büntető eljárás megindítása. ...
2011-01-19 14:03
A 2010-es évben rekordokat döntött a felszámolások száma. Év végéig csaknem 15.000 cég felszámolását rendelték el, és ha minden igaz akkor ezen felszámolásoknak a megindítását ...
2010-10-18 10:29
Az adóellenőrzéssel szemben alkalmazható jogorvoslatot a költségek szempontjából két részre oszthatjuk, az illetékmentes illetve az illetékkel terhelt jogorvoslati lehetőségekre. Az ...
2010-10-13 19:14 (frissítve: 2016-10-12 9:44)
Hihetetlen magas számú - tömeges - NAV ellenőrzések jogszerűségének, az ügyfél által kezdeményezhető felülvizsgálata rendkívül széles körű. Az adóhatóság által lefolytatott ...
2010-10-09 0:04
Több ügyfél keresett meg azzal, hogy annak idején nem éltek a fellebbezés jogával, ezért az I. fokú adóhatározat jogerőre emelkedett és már a végrehajtó kopogtat az ajtajukon. Mit ...
2010-09-28 14:30 (frissítve: 2016-11-04 10:40
Először is rögzíteni kell, hogy az adóellenőrzés nem idézéssel indul, hanem a megbízólevél kézbesítésével, átadásával. Tehát, ha idézést kapunk a NAV-tól, akkor már egy ...
2010-09-21 12:47
Rendkívül széles a társadalombiztosítási ellátások köre ennek, ezért ennek és az igénylők igen magas számának megfelelően igen sok és sokféle határozat születik ezen ...
2010-09-16 14:04
Az adóellenőrzés során kiadott jegyzőkönyv alapján az első fokú adóhatóság határozatot hoz, melyben a megfizetendő adón kívül bírságot szab ki, illetve késedelmi pótlékot ...
2010-09-08 22:02
Az adóhatóság kora ősszel küldi ki az adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók és cégek) részére a folyószámla kivonatot. A folyószámla kivonat alapján adónemenként meg ...
2010-09-04 12:45
A "tömegközlekedést" igénybevevők, a fogyasztói árkiegészítésnek köszönhetően, meghatározott feltételek esetén - nyugdíjasok, illetve tanulók - kedvezményes árú bérlettel ...
2010-08-30 18:20
A gazdasági válság elsődleges főszereplői a különböző formában működő gazdasági társaságok. Számtalan cég jutott el az elmúlt időszakban a fizetésképtelenség határára és ...
2007-06-18 7:23
- Az adóellenőr az ellenőrzés megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles magát és az ellenőrzési jogosultságát az e törvényben előírt módon ...

Az oldal tartalma ismeretterjesztő célokat szolgál, a felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!