JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk

2023-11-09 09:58 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóhatóság könnyen nehéz helyzetbe hozhatja az adóellenőrzés alá vont adózót, ha már a nav ellenőrzés megkezdésével - a megbízólevél átadásával - egyidejűleg ideiglenes ...
2023-09-19 11:42 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóellenőrzés ténye, illetve annak során megállapított adókötelezettség, az adóhatóság és az adózó viszonyában olyan információ, melyet az adótitok intézménye véd.Ezt ...
2023-06-01 10:06 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A NAV 2023-ban is nyilvánosságra hozta azellenőrzési tervét, melyben jelezte, hogy nagy mértékben támaszkodik az ellenőrzésre történő kiválasztás során a saját, illetve a ...
2023-05-06 17:38 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Nem mindegy, hogy adóellenőrzés vagy jogkövetési vizsgálat "áldozatává válik" az ember. Jogkövetési vizsgálat esetén lehetőség van a bevallás pótlására, ...
2023-04-12 13:42 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Hihetetlen magas számú - tömeges - NAV ellenőrzések (pl: kiutalás előtti áfa ellenőrzések) jogszerűségének, az ügyfél által kezdeményezhető felülvizsgálata rendkívül széles ...
2023-04-12 13:27 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A NAV ellenőrzés alapdokumentuma a megbízólevél mind jogkövetési vizsgálat, mind adóellenőrzés esetén. Az ellenőrzés az erről szóló értesítés, ennek hiányában a ...
2023-03-10 13:11 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az állami adóhatóság (NAV) ismét nyilvánosságra hozta az adóellenőrzési idei feladatairól, az ellenőrzés irányáról, az érintett ágazatokról, tevékenységi körökről szóló ...
2023-02-20 13:11 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az adótartozások végrehajtásának elévülése sajátos szabályokkal rendelkezik. Főbb jellemzői, hogy az elévülési idő 4 év, melyet a végrehajtó által foganatosított végrehajtási ...
2023-01-02 13:09 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóbecslési ügyek
A 2022. év végével, azaz a tavalyi negyedik negyedév végével, ismét aktuálissá válit az adózói minősítés. Az állami adóhatóság (NAV) negyedévente a negyedév utolsó napján ...
2022-11-25 13:07 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Számtalan esetben merül fel az adóellenőrzéssel vagy jogkövetési vizsgálattal sújtott ügyfelek körében, hogy az éppen eljáró adóhatóság "rosszindulatú" mert budapesti, vagy éppen ...
2022-10-17 13:06 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Büntetőjogi védelem
Az utóbbi hetek híre volt, hogy egy meghatározott körhöz köthető cégnél "házkutatást" tartott a NAV. Elsődlegesen ezzel kapcsolatban azt kell tisztázni, hogy a házkutatás Be. ...
2022-10-07 13:05 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Milyen időbeli korlátok között dolgozhat az adóhatóság? Az év vége felé közeledve, különösen aktuális az adóellenőrzések időbeli korlátozásának áttekintése. Az időbeli ...
2022-10-03 13:04 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Felülellenőrzésre három esetben kerülhet sor: egyrészről a pénzügyminiszter egy (NAV) ellenőrzéssel már lezárt időszak ellenőrzést rendeli el, továbbá az ÁSZ, illetve az ...
2022-09-28 13:02 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az ellenőrzéssel lezárt időszak vonatkozásában, főszabály szerint nincs lehetőség már adóellenőrzést végezni. Ezt a szabályt töri át az ismételt ellenőrzés lehetősége. A ...
2022-08-31 13:00 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Jogesetek
Az állami adóhatóság (NAV) leggyakrabban jogkövetési vizsgálatokat folytat le az adózók széles körénél. A jogkövetési vizsgálatok hatalmas számához képest, ami több mint 130.000 ...
2022-06-12 12:58 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vám és jövedéki ügyek
Hirtelen a figyelem középpontjába került az ELF BAR márkájú termék, mely főleg a tinédzserek körében arat osztatlan sikert a szülők és a pedagógusok legnagyobb bánatára. Cikkek sora ...
2022-02-21 12:57 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Év elején beharangozták az kisadózó vállalkozásokat érintő változásokat, illetve jelezték azt is, hogy az ellenőrzés célkeresztjébe kerülnek. A felkészülés, illetve a ...
2020-04-29 12:55 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettség A vészhelyzetre tekintettel szükséges volt szabályozni a társaságokat érintő egyik legfontosabb kötelezettségre - a ...
2020-04-24 12:54 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Adózói minősítések A vállalkozásokat - különösen az áfa fizetésre kötelezett adóalanyokat - az adóhatóság negyedévente minősíti. Ennek során megbízható, de akár kockázatos ...
2020-04-23 14:57 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
A végrehajtási eljárás és fizetési könnyítés, mérséklés eltérő szabályai a veszélyhelyzet idején Végrehajtási eljárás A veszélyhelyzet kihirdetését követő egyik első ...
2020-03-09 12:50 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A KATÁT, mint adózási módot, indulása óta több százezren választották. Ebbe a körbe azonban - a pénzügyi kormányzat szerint - olyan személyek is beléptek (többnyire nem önként), ...
2019-09-23 12:49 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóellenőrzések sajátos típusát képviselik az "operatív ellenőrzések", amikor az eljáró adóhatósági ellenőr, csak a szabálysértést követően fedi fel magát. Az ellenőrzés ...
2019-07-01 12:48 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az üzletlezárás az egyik legkomolyabb szankció ami egy vállalkozót érhet, hiszen a bevételszerzéstől fosztja meg. Alkalmazása során nem jellemző, hogy az első mulasztás esetén él ...
2019-04-15 12:47 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Büntetőjogi védelem
Az áfa ellenőrzések sarkalatos pontja az, hogy az adózó tudott, vagy tudhatott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vett részt. Amennyiben adózó tudott arról, hogy ...
2019-04-15 12:46 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Büntetőjogi védelem
A NAV által végzett adóhatósági ellenőrzések - a tömegesen végzett jogkövetési vizsgálatok mellett - döntő többségében olyan adóellenőrzések, melyek az Áfa levonhatóságát ...
2018-10-03 12:44 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóellenőrzésekre vonatkozó új eljárási szabályok közül az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. szabályozza az adóellenőrzés fajtáit. A korábbi ...
2018-09-11 12:43 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A 2018-as év jelentős változást hozott az adóellenőrzések, adóhatósági eljárások jogszabályi hátterében. Az eddigi egyetlen jogszabály (Art.) helyét három különböző törvény ...
2018-06-08 12:37 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az utóbbi időben két olyan súlyú eljárásjogi hiba került nyilvánosságra a NAV határozatokkal kapcsolatban, melyek alapjaiban rengették meg az adóhatósági munka jogszerűségébe vettet ...
2018-02-05 12:36 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A 2018-as év jelentős változást hozott mind az adóhatóság mind az adóellenőrzést elszenvedő ügyfelek életében. Kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a hatóság és ...
2017-03-20 12:35 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A vagyonosodási vizsgálatok száma - jogszabály változás miatt - gyakorlatilag a nullára csökkent, mely nem jelenti azt, hogy ne lenne a NAV-nak ötlete arra, hogy megszorongassa az ...
2017-02-09 12:32 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az adótartozások keletkezése két okra vezethető vissza: Az egyik, hogy az adózó benyújtja az adófizetési kötelezettséget tartalmazó bevallását és ezen fizetési kötelezettségének ...
2017-02-08 12:30 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
A válság évei alatt jelentős mértékben megemelkedett a felszámolások száma. A felszámolásra jutott cégeknél az adóhatóság adóellenőrzést végez, hiszen utolsó lehetőség a cég ...
2016-10-14 12:28 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
A jogalkotó újabb eszközzel igyekszik kikényszeríteni az adó megfizetését. A legutóbbi jogszabálymódosítás óta ennek az a kör is a célpontja, mely - joggal - sérthetetlennek hitte ...
2016-10-07 12:25 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az adózással összefüggő leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a költségvetési csalás. Magas arányát az indokolja, hogy a NAV által végzett adóellenőrzések - különösen a ...
2016-08-22 12:23 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: ÁFA ellenőrzés
Az adóhatóság által végzett áfa ellenőrzéseknek két nagy csoportja van: a kiutalás előtti áfa ellenőrzés és az utólagos áfa ellenőrzés. Ezen ellenőrzési fajták alapvető ...
2016-08-22 12:19 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az állami adóhatóság - a közigazgatási szervek közül - mindig is élenjárt abban, hogy az adózók kapcsolatba léphessenek velük a számítástechnika segítségével. Az évek ...
2016-08-22 10:59 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
A jogalkotó figyelemmel kíséri azt a környezetet, melynek a szabályozását meg kívánja változtatni. Ennek eredményeként a gazdasági bűncselekmények vonatkozásban jelentős ...
2016-08-22 10:54 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az adólevonási jog gyakorlásának konjunktív feltétele a helyes adatokat tartalmazó bevallás és számlával történő rendelkezés. Az adózó Közösségen belüli beszerzés esetén is ...
2014-10-17 10:47 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vagyonosodási vizsgálat
A köznyelvben elterjedt megnevezés - vagyonosodási vizsgálat - nem takarja pontosan és jogilag sem helyes megjelölése a személyi jövedelemadó és százalékos egészségügyi ...
2014-09-23 09:42 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Számtalan esetben kerestek meg azzal a problémával, miszerint az adóhatóság az ellenőrzés során keletkezett iratanyag egy részét nem hajlandó megmutatni, így adózó nem tud élni ...
2014-08-06 09:34 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vagyonosodási vizsgálat
A NAV által lefolytatott adóellenőrzések során számtalan esetben kerül megállapításra az, hogy a bevallásban szereplő adóalapot, valamilyen a jogszabályban meghatározott oknál fogva ...
2014-06-30 09:31 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az állami adóhatóság - a közigazgatási szervek közül - mindig is élenjárt abban, hogy az adózók kapcsolatba léphessenek velük a számítástechnika segítségével. Az évek ...
2014-03-20 09:25 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vám és jövedéki ügyek
Adóvégrehajtás új formája: a közúti ellenőrzés során alkalmazott ingó (gépjármű és/vagy ellenőrzés alá vont áru) foglalása Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. tv. ...
2013-08-28 09:19 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az adóellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv utolsó, illetve utolsó előtti pontjai tartalmazzák a várható jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást. Amennyiben az ...
2012-10-07 09:14 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Környezetvédelmi termékdíj
Minden vállalkozó rémálma, amikor a vevők és megrendelők helyett az adóhatóság találja meg. Különös tekintettel arra, amikor azt sem tudja az ember, hogy mit is akarnak ellenőrizni: mi ...
2012-05-01 09:07 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Környezetvédelmi termékdíj
A környezetvédelmi termékdíj ellenőrzése a jogszabály szóhasználata szerint a - vámhatóság -, gyakorlatilag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik.  A jogalkotó a ...
2012-04-11 09:06 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
A felügyeleti intézkedés iránti kérelem a nav ellenőrzés során igénybe vehető rendkívüli jogorvoslati lehetőségek egyike. Alkalmazására a következő esetekben kerülhet sor: A ...
2011-09-25 09:05 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
A hatósági tevékenységet ellátó közigazgatási szervek munkájának törvényességét a felettes szervek ellenőrzik. Amennyiben a felettes szerv azt észleli, hogy jogszabálysértő ...
2011-09-13 09:01 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: ÁFA visszaigénylés
Az utóbbi időben egyre több ügyfél keresett meg azzal, hogy annak ellenére, hogy az áfa visszautalására nyitvaálló 45 napos határidő jócskán letelt mégsem kapta meg a ...
2011-06-16 08:10 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Május végén igen fontos kötelezettség terheli a társasvállalkozások bizonyos körét. Ez a kötelezettség a beszámoló letétbehelyezése és a közzététele. Amennyiben ezen ...
2011-04-28 08:09 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vagyonosodási vizsgálat
Adózói érdekkörébe tartozik annak igazolása, hogy a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést, hitelt érdemlő adatokkal igazolja. A törvény által megjelölt hitelt ...
2011-04-17 07:59 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vagyonosodási vizsgálat
A vagyonosodási vizsgálatok jogszerűségének megalapozása az adóhatóság feladat és érdekkörébe tartozik. Ennek megfelelően a vagyonosodási vizsgálat lefolytathatóságának - a jogalap ...
2011-04-12 07:56 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vagyonosodási vizsgálat
A vagyonosodási vizsgálat a közhiedelemmel ellentétben nem egy önálló ellenőrzési típus, hanem egy ellenőrzési módszer, amely a becslési eljárások közé tartozik. A magánszemélyek ...
2011-02-19 07:54 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóhatóság, új nevén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eleget téve jogszabályi kötelezettségének "közhírré tette" egyrészt, hogy mely adózói körök számíthatnak ...
2011-02-14 07:30 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hasonlóan jogelődjéhez, jelentős hangsúlyt fektett a kiutalás előtti ellenőrzésekre. Ezen ellenőrzések során az adózó által a bevallásában ...
2011-01-27 07:28 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A másodfokú adóhatósági határozat a kézbesítéssel jogerős és végrehajtható. Lehetőség van ugyanakkor a határozatot bíróság előtt az átvételtől számított 30 napon belül ...
2011-01-21 07:24 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A bevallási határidő közeledtével - egyéni vállalkozók február 25., magánszemélyek május 20. - érdemes áttekinteni az adóellenőrzés mibenlétét, hiszen a visszaigényelhető adót ...
2011-01-23 07:21 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Sokakat foglalkoztat az utóbbi időben - köszönhetően a vagyonosodási vizsgálatoknak -, hogy milyen időbeli korlátok között dolgozhat az adóhatóság. Az év vége felé haladva, ...
2011-01-23 07:19 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
- Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.  Együttműködési ...
2011-01-21 07:17 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek
Az adóhatóság számára egyre nagyobb feladatot jelent az adóellenőrzés során észlelt bűncselekményekkel -különösen az adócsalással - kapcsolatban a büntető eljárás ...
2011-01-19 07:15 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A 2010-es évben rekordokat döntött a felszámolások száma. Év végéig csaknem 15.000 cég felszámolását rendelték el, és ha minden igaz akkor ezen felszámolásoknak a megindítását ...
2010-11-13 15:22 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóbecslési ügyek
Személyi kedvezmény Az összevont adóalap adóját csökkentő személyi kedvezmény azt a magánszemélyt illeti meg, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló ...
2010-10-18 07:13 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóellenőrzéssel szemben alkalmazható jogorvoslatot a költségek szempontjából két részre oszthatjuk, az illetékmentes illetve az illetékkel terhelt jogorvoslati lehetőségekre. Az ...
2010-10-09 21:59 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vagyonosodási vizsgálat
Több ügyfél keresett meg azzal, hogy annak idején nem éltek a fellebbezés jogával, ezért az I. fokú adóhatározat jogerőre emelkedett és már a végrehajtó kopogtat az ajtajukon. Mit ...
2010-09-28 21:57 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Először is rögzíteni kell, hogy az adóellenőrzés nem idézéssel indul, hanem a megbízólevél kézbesítésével, átadásával. Tehát, ha idézést kapunk a NAV-tól, akkor már egy ...
2010-09-21 12:53 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Nyugdíj és TB ügyek
Rendkívül széles a társadalombiztosítási ellátások köre ennek, ezért ennek és az igénylők igen magas számának megfelelően igen sok és sokféle határozat születik ezen ...
2010-09-16 13:28 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóellenőrzés során kiadott jegyzőkönyv alapján az első fokú adóhatóság határozatot hoz, melyben a megfizetendő adón kívül bírságot szab ki, illetve késedelmi pótlékot ...
2010-09-08 21:47 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
Az adóhatóság kora ősszel küldi ki az adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók és cégek) részére a folyószámla kivonatot. A folyószámla kivonat alapján adónemenként meg ...
2010-09-04 21:44 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A "tömegközlekedést" igénybevevők, a fogyasztói árkiegészítésnek köszönhetően, meghatározott feltételek esetén - nyugdíjasok, illetve tanulók - kedvezményes árú bérlettel ...
2010-08-30 21:43 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
A gazdasági válság elsődleges főszereplői a különböző formában működő gazdasági társaságok. Számtalan cég jutott el az elmúlt időszakban a fizetésképtelenség határára és ...
2007-06-18 07:23 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés
- Az adóellenőr az ellenőrzés megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles magát és az ellenőrzési jogosultságát az e törvényben előírt módon ...

Az oldal tartalma ismeretterjesztő célokat szolgál, a felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!