JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Büntetőjogi védelem

KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS (ADÓCSALÁS) ÉS EGYÉB GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK

Az adóhatóság által végzett ellenőrzések lehetőséget teremtenek arra, hogy egyrészt belelásson a hatóság képviselője az adózó működésébe, másrészt amennyiben a működés áttekintése során olyan tények, adatok, körülmények kerülnek feltárásra, melyek felvetik a büntetőjogi felelősség kérdését, akkor ezen bizonyítékok birtokában az adóhatóság köteles büntető feljelentést tenni. Erről természetesen az adórevizor nem tájékoztatja az adózót. A feljelentést a revizorok által elkészített külön jegyzőkönyv alapján teszi meg az adóhatóság. Ez a jegyzőkönyv írja le azt a magatartást, mely alapján a revízió szerint fennáll a bűncselekmény elkövetésének gyanúja, illetve ehhez a jegyzőkönyvhöz csatolják a bizonyítékokat.

A 2011. január 01-vel felállított Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelentős szerepet kap az adóellenőrzések és más források alapján - előkészítő eljárás, nyomozás (felderítés, melynek során titkosszolgálati eszközök is felhasználhatóak) - feltárt gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos büntető eljárás megindítására, és annak részbeni - nyomozás - lefolytatására.

Az adóellenőrzésen kívül természetesen a NAV Bűnügyi Főigazgatósága a saját információi alapján is megindíthatja a nyomozást. Jellemző nyomozati cselekmény a leplezett eszközök alkalmazása, mely lehetőséget nyújt arra, hogy az elkövetői kör a lehető legteljesebb körben feltárásra kerüljön, bűnszervezetek leleplezése ezen eszközök nélkül nem is lehetséges. A leplezett eszközöknek számos formáját szabályozza a jogszabály, költségvetési csalás felderítése során tipikus eszköz a fizetési műveletek megfigyelése, információs rendszer titkos megfigyelése, hely titkos megfigyelése, illetve a lehallgatás.

A fentiekben leírtak szerint különösen fontos az, hogy az adóellenőrzések során legyünk tudatában annak, hogy az esetlegesen feltárt szabálytalanságoknak nemcsak adójogi, de adott esetben büntetőjogi vonzata is lehet.

Az adóhatóság leggyakrabban költségvetési csalás (adócsalás), csalás, illetve az előbbiekkel összefüggésben közokirat hamisítás, illetve hamis magánokirat felhasználása (magánokirat hamísítás), továbbá csődbűncselekmény, számvitel rendjének megsértése, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt indítja meg a büntető eljárást.

A gazdasági bűncselekmények sajátja, hogy annak függvényében büntetendő súlyosabban, hogy pl. az adóbevétel csökkentése milyen mértékű volt. A példánál maradva a költségvetési csalás büntetési tétele a következőképpen alakul:
Aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

Jellemző elkövetési mód a bűnszervezetben történő elkövetés, mely a büntetési tételkeretet is jelentősen (kétszeresére) emeli, mely a halmazati szabályok miatt elérheti akár a 25 évet is. A bűnszervezetben történő elkövetés esetén a gyanúsítást követően indítványt tesznek személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés (letartóztatás, bűnügyi felügyelet) elrendelésére.

Fontos tudni, hogy költségvetési csalás elkövetőjével szemben - jogszabályi feltételek fennállása esetén – kötelező a vagyonelkobzás, mint intézkedés alkalmazása. Többek között ennek biztosítására már a bírósági döntés előtt foglalás útján intézkednek. Ezen vagyont érintő kényszerintézkedésekkel szemben is lehetőség van jogorvoslat igénybevételére.

Külön feladatot jelent a kényszerintézkedéssel szembeni jogorvoslat, jellemzően a letartóztatást elrendelő ülésen történő képviselet, illetve a végzéssel szembeni fellebbezés.

Amennyiben érintett lehet büntetőügyben, abban az esetben minél előbb vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy lehetőség szerint, az esetleges büntetés elkerülése, csökkentése érdekében megtehessük a szükséges intézkedéseket. (tanácsadás, az ügy esetleges kimenetelének és az igénybe vehető jogorvoslatok feltárása, továbbá képviselet a büntetőeljárás során).