JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Vagyonosodási vizsgálat

Az adóellenőrzések magánszemélyeket érintő legrettegettebb fajtája közé tartozik, amit a 2000-es évek végén több 10.000-en tapasztalhattak meg a saját bőrükön. Ez az az eljárás, melynek során az adóhatóság számon kéri, hogy megtakarításunk, ingatlanunk, autónk, a számlánkra befizetett összegek vagy éppen vállalkozásunkra, illetve sok esetben pusztán a megélhetésünkre, a mindennapi életvitelünkre fordított összegek milyen forrásból származnak.

Nevével ellentétben nemcsak a mesés kincseket felhalmozók adójogi elszámoltatására irányul az adóellenőrzések ezen fajtája. A korábbi gyakorlat szerint leginkább a jelentős, vagy éppen kevésbé jelentős - de nem feltétlenül valós - tagi kölcsönöket felhalmozó társaságok tulajdonosai kerültek az adóhatóság látókörébe. Érintettekké váltak a „közérdekű bejelentések áldozatai”, nagy értékű ingatlanok, értékpapírok tulajdonosai, utóbbiak főleg akkor, ha még osztalékot is kaptak.

A vagyonosodási vizsgálat minden Magyarországon adójogi illetőséggel rendelkező személy esetében elrendelhető, melynek lehetőségével napjainkban is több százas nagyságrendben él az adóhatóság.

A jelenleg hatályos szabályozás - 465/2017 (XII.28.) Korm rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól (Adóig. vhr 87.§ 1. bek.) – jelentősen leszűkítette azon személyek körét, amelyek esetében elrendelhető a vagyonosodási vizsgálat. A jogszabály a következőképpen rendelkezik erről: Ha az állami adó- és vámhatóság megállapítása szerint - kizárólag a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében meghatározott bűncselekmény nyomozó hatóság részéről fennálló gyanúja esetén - az adózó vagyongyarapodásával vagy az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az állami adó- és vámhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg.

Tehát vagyonosodási vizsgálat kizárólag akkor indítható meg, amennyiben a nyomozóhatóság a fentebb meghatározott bűncselekmények (költségvetési csalás, pénzmosás, csődbűncselekmény) gyanúját állapítja meg. A formálódó gyakorlat ugyanakkor ezt a kört kiszélesítette és a Kúria egy eseti döntésében a következőket állapította meg:

Nem vitásan a jogalkotó többletfeltétel megvalósulását írta elő a vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatásának elrendeléséhez, nevezetesen a Btk.-nak bizonyos fejezeteiben definiált bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén teszi ezt lehetővé. Azonban az Adóig. Vhr. 87. § (1) bekezdésének megfogalmazásából nem következik, hogy kizárólag annál a személynél kerülhet sor ennek lefolytatására, akinél a bűncselekmény elkövetésének gyanúja áll fenn és a gyanúsított hozzátartozója gyanú hiányában ne lehetne az eljárás alanya. A nem gyanúsított hozzátartozónál kizárólag ezen eljárással lehet érvényt szerezni az ebből származó, a gyanúsított által a hozzátartozó részére juttatott vagyonelemek feltárására és adóztatására. Ha igazolható a bűncselekmény gyanúsítottja és a vagyongyarapodási vizsgálat alanya között egy okszerű kapcsolat fennállása, akkor nincs akadálya a vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatásának.

A vagyonosodási vizsgálat lefolytatása során az adóhatóság azon adózók vonatkozásában kezdeményez elsősorban adóellenőrzést, akinél a saját nyilvántartásai alapján a költekezés nagymértékű a bevétel viszont viszonylag szerény, illetve elhanyagolható.

MILYEN INFORMÁCIÓKKAL RENDELKEZIK AZ ADÓHATÓSÁG SAJÁT ADATBÁZISÁBÓL?

Ezek azok az alapvető adatok, melyek alapot szolgáltathatnak egy vizsgálathoz. Természetesen az adóhatóság ennyivel nem szokott megelégedni. Megvizsgálja a banki folyószámlákat, a gépjármű-nyilvántartótól adatokat kérhet.

Természetesen felkínálják a lehetőséget – értesítés (idézés) megküldésével egyidejűleg - a delikvensnek, hogy nyilatkozzon „önként” saját vagyonosodásáról, melyre megdöbbentően sokszor sor is kerül. Sőt az adóhatóság jóindulatúan felajánlja a teljességi nyilatkozat aláírásának lehetőségét, mely lehetőséggel szintén sokan élnek.

A következmények a jegyzőkönyv átvételét követően kezdenek körvonalazódni, ekkor kapunk tájékoztatást arról, hogy a mekkora a „forráshiány” és annak mi az adóvonzata. A határozatban már a végösszeg szerepel, a jegyzőkönyvben meghatározott adóhiány, ezen összeg 200%-ának megfelelő adóbírság, valamint az adóhiány után felszámított késedelmi pótlék összege.

Aki a teljesítési határidő leteltét követően nem fizet, megismerkedhet az adóhatóság végrehajtási területén dolgozó szakembereivel.

MIT TEHETEK EGY VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATTAL SZEMBEN?

Nem lehet eleget hangsúlyozni: nem teszek nyilatkozatot az ügyben, amíg nem vettem fel a kapcsolatot az adójogásszal. Erre azért van szükség, mert az adóhatóságnál hamarabb kell feltárni a kényes pontokat, másrészt ennek birtokában történik a felkészülés az ellenőrzésre, harmadrészt az esetleges megoldások áttekintésével a bizonytalanság és félelemérzetünk csökken és józanul, megfontoltan, és ami a legfontosabb felkészülten tudunk az adóhatósági vizsgálattal szembenézni

Az eljárás későbbi szakaszában is lehetőség van felvenni a kapcsolatot az irodánkkal. Amennyiben már az ellenőrzés alapján jegyzőkönyv született, akkor 30 napon belül észrevételt, ha már határozat van, akkor 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyek a vagyonosodási vizsgálatokkal szemben igénybe vehető legalapvetőbb és legeredményesebb jogorvoslatok.

Végleges (jogerős) és végrehajtható, vagy végrehajtás alatt lévő II. fokú határozatok esetén is lehetőség van az adóellenőrzés (vagyonosodási vizsgálat) jogszabálysértő megállapításaival szemben a jogorvoslatra. Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik az adóhatározatok bírósági – beleértve a Kúriát is – felülvizsgálata terén. A bírósági felülvizsgálattal egyidejűleg lehetőség van azonnali jogvédelmet kérni, melynek keretében a bíróság (törvényszék) elrendelheti a kereset halasztó hatályát.

Ha bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy érintett lehet-e egy vagyonosodási vizsgált során, vagy éppen tudni akarja, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen egy tanácsadást!

Összességében az elmúlt évek tapasztalata alapján a következőket lehet mondani: kifizetődő a vagyonosodási vizsgálatok és adóellenőrzések, illetve a jogorvoslat során következetesen érvényesíteni jogainkat és kikényszeríteni az adóhatóságot terhelő kötelezettségeket.

Ez az, amiben az adojogasz.hu adóellenőrzési tanácsadó portál segíteni tud Önnek!