JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Adóbecslési ügyek

Az adóbecslés az adóhatóság által az elmúlt időben egyre gyakrabban alkalmazott ellenőrzési módszer, mely a magánszemélyektől kezdve, az egyéni vállalkozásokon át, a társas vállalkozások mindegyik formájáig, tulajdonképpen valamennyi adózói kört érint, illetve érinthet.

Mi is az a becslési eljárás?

A becslési eljárás során az adóhatság a valós adóalapot próbálja megállapítani, megbecsülni, tekintettel arra, hogy a revízió során olyan tény, körülmény vagy adat birtokába került, mely alapján azt feltételezi, hogy a vizsgálat alá vont személy iratai nem alkalmasak a valós adó megállapítására, ebből következőleg a bevallásban vallott adó sem fogadható el, ezért új adóalap megállapítása szükséges, melyet kellő adatok, információk hiányában csak valószínűsíteni tud.
Gyakorlatilag a becslési eljárás alapján az adóhatóság lehetőséget kap arra, hogy a bevallásban szereplőtől eltérő adóalapot és ezáltal, lényegesen több fizetendő adót állapítson meg.
Az adóhatóság becslési eljárást természetesen adóbevallás hiányában is lefolytathat. Hiszen abban az esetben, ha megállapítja, hogy az általa vizsgálat alá vont magánszemély, a vizsgált adóévben nem nyújtott be adóbevallást - holott adófizetési kötelezettség terhelte - és nem áll rendelkezésére megfelelő, vagy elegendő adat, melyből az adóalapot megállapítható lenne, az adóhatóság becsléssel valószínűsíti azt.

Mi a becslési eljárás mente?

A becslés során az adóhatóságnak két dolgot kell bizonyítania. Egyrészt a becslés jogalapját, vagyis azt, hogy a vizsgálat alá vont adózó iratai (számlák stb.) nem alkalmasak a valós adó, illetve költségvetési támogatás megállapítására. Másrészt igazolnia kell azt is, hogy a becslés során az adóalap megállapítására olyan módszert alkalmaz, mely a valósághoz leginkább közelítő adóalap meghatározására alkalmas.
A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a revízió megállapításaival szemben bizonyítsuk azt, hogy az adóhatóság által megállapított adóalap nem megfelelő. Ebben az esetben azonban kizárólag hitelt érdemlő bizonyítékokat használhatunk fel.

Mit tegyek, ha becslési eljárást folytat velem szemben az adóhatóság?

A legfontosabb, hogy ne tegyek meggondolatlanul nyilatkozatot. Az ilyen típusú ellenőrzés során az adóhatóság egyik legfontosabb taktikája az, hogy hagyja, hogy saját magunk szolgáltassunk információkat a tevékenységünkkel, vállalkozásunkkal kapcsolatban. Ezeket az adatokat felhasználva teszi meg a megállapításait a becslési eljárás során.

Milyen lehetőségeim vannak a becslési eljárással szemben, a jogorvoslat során?

A leginkább támadható adóhatósági megállapítások közé tartozik, tekintettel arra, hogy a becslés – jellegéből adódóan – rendkívül bizonytalan tényálláson alapul, de nem csak a jogalapja, vagyis annak hiánya, hanem az alkalmazott módszer alkalmassága is az esetek döntő többségében jogorvoslatért kiált. Egyszerű példával illusztrálva, az adóhatóság mind a mai napig nem képes különbséget tenni adózó és adózó között, az általa végzett tevékenység alapján. Könnyen belátható, hogy más módszert igényel egy fodrász esetében végzett becslési eljárás, mint egy nehézgép szerelő esetében.

Amennyiben becslési eljárás alapján tett Önnel szemben az adóhatóság megállapítást, akkor keresse meg bizalommal irodánkat, hogy megvizsgáljuk az ügyében tehető jogorvoslati lehetőségeket.