JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Adóellenőrzés

Az adóellenőrzés a vállalkozói lét, a gazdasági tevékenység folytatásának, sőt akár a magánszemélyek életének is sok esetben elkerülhetetlen része, ezért az arra való felkészülés, az esetleges következmények ismerete elkerülhetetlen a felelősen gondolkodó adózók részéről.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően nem minden ellenőrzés adóellenőrzés, hiszen a tömegesen folytatott jogkövetési vizsgálat során kiadott jegyzőkönyvet nem követi határozat, mely adófizetési kötelezettséget állapítana meg, ugyanis a jogkövetési vizsgálat nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. Ugyanakkor mégsem szabad „félvállról venni” a jogkövetési vizsgálatokat, ugyanis sokszor az adóhatóság (NAV) ekkor dönt az adóellenőrzés elrendeléséről. A jogkövetési vizsgálatot követően azonban nem csak az adóhatóság kerül döntési pozícióba. Az adózónak is dönteni kell az ellenőrzés megállapításairól, mérlegelnie kell, hogy megküzd az igazáért és vállalja az adóellenőrzést, vagy fejet hajt és önként fizeti meg azt az adót, mely álláspontja szerint nem jár az államnak. Az adóellenőrzés esetén ugyanakkor megnyílik a jogorvoslatok széles tárháza, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy érvényt szerezzen az általa elfogadottnak vélt jogszabály értelmezés mellett, mely rengeteg megtakarított adóforintot jelenthet számára. Az adóellenőrzés során is lehetőség van mérlegelni a kockázatokat, hiszen ekkor is van még egy kiszállási pont, melyet a feltételes adóbírság lehetősége teremtett meg.

Minden időszaknak megvan a maga „sláger” ellenőrzési területe, a kétezres években a vagyonosodási vizsgálatok, 2010-es években a becslési eljárások, jelenleg a jogviszony ellenőrzések (KATA jogviszony átminősítése), azonban az általános forgalmi adó (ÁFA) ellenőrzések voltak mindig is a legnagyobb darabszámú adóellenőrzések. Az ÁFA ellenőrzések jellemzően a levonható adót tartalmazó számlák alaki, de legfőbbképpen tartalmi hitelességére irányuló vizsgálatot jelent, ezen vizsgálatok során kívánja az adóhatóság (NAV) a fiktív számlák elszámolását megakadályozni. A hiteltelenség vizsgálata azonban sokkal cizelláltabb annál, hogy kizárólag azon számlák levonását tiltsa meg, melyek mögött nincs teljesítés. A joggyakorlat fejlesztése keretében a Kúria megalkotta a 5/2016. (IX.26.) KMK véleményt, mely az ÁFA levonási jog megtagadási okait vizsgálta, melynek során 3 különböző esetet állapított meg, ezek közül csak egy - az 1. sz. az - amelyik a fiktívszámlákat szabályozza. Mindezekre tekintettel azt lehet mondani, hogy az áfa ellenőrzés egy külön tudomány, mellyel szemben való védekezés, jogorvoslat, különös felkészültséget igényel a jogi képviselőtől. Adójogász ügyvédként azt mondhatom, hogy az elmúlt évek során az áfa levonási jog megtagadásának valamennyi esetével találkoztam, mely tapasztalat birtokában érdemben tudom ügyfeleim érdekeit képviselni a jogorvoslati eljárásban.

Az adóellenőrzés befejezésekor a revízió megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja, majd a hatósági eljárást követően határozatot ad ki. Ennek megfelelően a két legfontosabb adóhatósági irat a jegyzőkönyv és a határozat és ezen iratok határozzák meg az igénybe vehető jogorvoslatok körét is. Az első jogorvoslati lehetőség a jegyzőkönyvvel szembeni észrevétel, mely egyben utolsó lehetőség a bizonyítási indítványra, mert a fellebbezés, mint a határozattal szembeni jogorvoslat során már olyan bizonyíték becsatolására, mely az ellenőrzés során is ismert volt, nincs lehetőség. Az elsőfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezés alapján születik meg a másodfokú határozat, melyet szükség esetén követ a bírósági felülvizsgálat.

A fentiekben vázolt lehetőségek igénybevétele azonban akkor válhat igazán eredményessé, ha azzal nem önállóan él az adózó, hanem igénybe veszi az adóellenőrzések terén tapasztalatot szerzett szakember segítségét. Az adojogasz.hu nem pusztán tanácsadás keretében tudja adóügyét előmozdítani, de a jogorvoslat során olyan ügyvéd közreműködését tudja biztosítani, aki több, mint 20 éve az adóellenőrzések jogorvoslati jogával foglalkozik, mert évekig dolgozott az adóhatóság ellenőrzési területén, majd ügyvédként is 15 éves gyakorlatot szerzett az adóellenőrzés, illetve az adóhatósággal szembeni jogorvoslati képviselet során, a fellebbezéstől kezdve, a rendkívüli jogorvoslati kérelmen át, akár a Kúria előtt kezdeményezett felülvizsgálati kérelemig.

Éljen a jogorvoslat jogával és forduljon hozzánk bizalommal!