JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Referenciák

Ezen az oldalon bemutatjuk azokat a jellemzően előforduló ügyek közül egyet-egyet, amelyekben az általunk nyújtott szolgáltatás eredményeként sikeres volt a jogorvoslat. Rövid leírást követően a mellékelt dokumentum, a beadványunk alapján született hatósági, bírósági döntés első, rendelkező részét mutatja.

Megváltoztató másodfokú határozat

Az elsőfokú határozatban 200%-os adóbírságot szabott ki az elsőfokú adóhatság, hivatkozva arra, hogy teljesítés nem történt ezért a befogadott áfát tartalmazó számlák fiktívek. A fellebbezés alapján a másodfokú adóhatóság ezt a megállapítást és a kiszabott bírság összegét megváltoztatta a 200%-os bírság helyett az adóhiány 50%-ában állapított meg az adóbírság összegét.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Foglalás megszüntetése – pénzösszeg kiadása

Jelentős tárgyi súlyú költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben, halaszthatatlan nyomozati cselekmények során tízmillió forintot meghaladó készpénzt foglaltak le. Indítványoztuk a lefoglalás megszüntetését, melyet a nyomozhatóság határozatával elutasított. Ezt követően fordultunk panasszal az ügyészséghez, amely határozatával helyt adott a kérelmünknek és a lefoglalt összeget kiadni rendelte.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Nyomozás megszüntetése – bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás

Jelentős tárgyi súlyú – 1 Mrd Ft-ot meghaladó vagyoni hátrányt okozó – költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben, az ügyészség az eljárást megszüntette. Az ügyfél képviseletében eljárva beadványba (panasz, észrevétel) felhívtuk a figyelmet a nyomozás során közölt tényállás megalapozatlanságára.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Jegyzőkönyvi megállapítás módosítása az észrevétel alapján

Az elsőfokú adóhatóság határozatában az adózó által levonásba helyezett áfát tartalmazó számlákat fiktívnek minősítette. A jegyzőkönyvvel szemben észrevételt terjesztettünk elő, melynek hatására az elsőfokú adóhatóság a jegyzőkönyvi megállapításokat megváltoztatta, a megbízó bevallást elfogadva, intézkedett a visszaigényelt összeg kiutalása iránt.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Fellebbezés alapján módosított határozat

Az elsőfokú adóhatóság határozatában az adózó által levonásba helyezett áfát tartalmazó számlákat fiktívnek minősítette. A határozattal szemben fellebbezést terjesztettünk elő, melynek hatására az elsőfokú adóhatóság nem terjesztette fel a másodfokú adóhatósághoz a fellebbezést, hanem a döntését saját hatáskörben módosította.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Saját hatáskörben módosított határozat

A következetes és határozott jogérvényesítés akár az elsőfokú adóhatóságot is arra sarkalhatja, hogy a korábbi téves döntését az adózó javára módosítsa. Ebben az esetben is a számla formai hibája miatt az áfa levonási jogot megtagadta az ügyfelünktől, azonban észrevételünkben rámutattunk a jogszabály helyes – Kúriai és EUB által megerősített – értelmezésére, mely meg is hozta az eredményét.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Áfa visszaigénylés

Az adóhatóság megállapítása szerint a gazdasági esemény nem a számlán szereplő felek között jött létre. Tehát az adóhatóság nem vitatta a teljesítést, de az volt az álláspontja, hogy nem a számlakibocsátó végezte el a számla szerinti gazdasági eseményt, ezért jogosulatlan visszaigénylést állapított meg és adóbírságot szabott ki.

Jogorvoslat során a másodfokú adóhatóság elfogadta a fellebbezésben foglaltakat és megalapozatlannak ítélte az elsőfokú adóhatóság megállapítását.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Láncügylet áfa

Az adóhatóság célkeresztjében állnak azok az adózók, akik közösségen belüli termékbeszerzésben/értékesítésben vesznek részt. Az ilyen típusú láncügyletek vizsgálata hosszadalmas eljárás során feltárt bizonyítékokon alapul. A bizonyítékok vizsgálata és helyes értelmezése, továbbá a folyamatosan alakuló kúriai és Európai Unió Bíróságának gyakorlata továbbra sem ismert minden revizor előtt, így eredményesen támadható az elmarasztaló döntés.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Itélet illeték ügyben

Az adóhatóság következetesen kitartott - a rossz - álláspontja mellett, nem volt hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy az illetékkedvezmény megilleti az ügyfelemet.

Szerencsé(jé)re az ügyfél megbízott a bírósági felülvizsgálattal. A benyújtott kereset alapján 100%-ban pernyertesek lettünk és az új eljárás során az adóhatóság már figyelembe vette az illetékkedvezményt.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Kúria végzés becslés

Az ügyfél képviseletében a legfelsőbb jogi fórumon – a Kúrián – is eljártunk. Az egyik legnehezebb ügytípus, amikor az adóhatóság becslési eljárás keretében állapít meg adókötelezettséget, illetve a jogszabály kötelező előírása miatt 200%-os adóbírságot. A közigazgatási eljárást követően bírósági felülvizsgálatot kezdeményeztünk, majd azt követően az első fokon eljáró közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét támadtuk felülvizsgálati kérelemmel, mely eredményre vezetett.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Nyomozás (eljárás) megszüntetése

A leggyakrabban költségvetési csalás ügyében folytat eljárást a NAV nyomozóhatósága. A feljelentés szerint az ügyfél üzletszerű ingóértékesítést végzett internetes kereskedelmi fórumok felhasználásával. Az ügyfél megbízásából elláttuk a védelmét, melynek eredményeként az eljárás megszűntetésére került.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Külföldön – unió területén kívül élő – Megbízónk esetében az adóhatóság biztosítási kötelezettséget állapított meg, erre tekintettel kötelezte egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére. A bíróság a keresetünknek helyt adott és hatályon kívül helyezte a jogszabálysértő adóhatósági határozatokat.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Személyi jövedelemadó ellenőrzése egyéni vállalkozónál - becslési eljárás

A megbízónknál folytatott adóellenőrzés eredményeként jelentős fizetési kötelezettséget állapított az adóhatóság. Álláspontja szerint nem a valós adóalap került bevallásra, mert a költség számlák jelentős része nem került könyvelésre, melyből arra következtetett az adóhatóság, hogy a bevételek könyvelése sem teljes körű. Sikerült a bíróságon igazolnunk azt, hogy a bevallások a való adóalapot tartalmazzák, így a jogszabálysértő adóhatósági határozatokat – első fokú határozatra is kiterjedően – hatályon kívül helyezték.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Általános forgalmi adó utólagos ellenőrzése

Megbízónk olyan áfa szempontjából érzékeny területen végzi a tevékenységét, mint a faáru kereskedelem. Bevallások utólagos ellenőrzése során jelentős adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék került megállapításra az adóhatóság által, hivatkozva arra, hogy Megbízónk fiktív számlákat helyezett levonásba, így csökkentve az áfa fizetési kötelezettségét. Az alperesi adóhatóság sem a nemzeti, sem pedig az uniós rendelkezéseket nem vette figyelembe, melynek következtében a jogszabálysértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasították az első fokú adóhatóságot. Az új eljárásban nem került megállapításra adókülönbözet.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzése

A Megbízót általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzése során marasztalták el jogellenesen. Az alperesi adóhatóság sem a nemzeti, sem pedig az uniós rendelkezéseket nem vette figyelembe, melynek következtében a jogszabálysértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasították az első fokú adóhatóságot. Az új eljárásban a visszaigényelt áfa kiutalásra került.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Fogyasztói árkiegészítés

Megbízónk jelentős összegű fogyasztói árkiegészítést igényelt, azonban az ellenőrzés megállapítása szerint az igénylés jogosulatlan volt. A jogorvoslati fórumok mindegyikét megjárta az ügy, melyek közül a felügyeleti intézkedés iránti kérelem eredményre vezetett.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Áfa utólagos ellenőrzés- felügyeleti intézkedés iránti kérelem

Neves Megbízónknál folytatott ellenőrzés során az adóhatóság áfa levonási jog vonatkozásában tett megállapítást. Rendkívüli jogorvoslati kérelemmel (felügyeleti intézkedés iránti kérelem) fordultunk a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, mely az áfa levonási jog érvényesítésére utasította az elsőfokú adóhatóságot.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Nyomozást megszüntető határozat – költségvetési csalás

Megbízónknál nyomozást folytatott le a NAV Bűnügyi Igazgatósága, azonban a büntetőeljárás a nyomozás megszüntetésével zárult.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Környezetvédelmi termékdíj

A Megbízónkat elmarasztalta az adóhatóság és jelentős összegű környezetvédelmi termékdíj (adóhiány), illetve termékdíjbírság (adóbírság) megfizetésére kötelezte. Fellebbezésünk alapján az első fokú adóhatóság saját hatáskörben módosította a határozatát és a teljes fizetési kötelezettséget törölte.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Vagyonosodási vizsgálat

Megbízónkat vagyonosodási vizsgálat során marasztalták el, azonban a jogorvoslati kérelem –fellebbezés – benyújtását követően saját hatáskörben módosította határozatát az elsőfokú adóhatóság és törölte mind az adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék milliós nagyságrendű összegeit.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

A vagyonosodási vizsgálat eredményekét született elsőfokú határozatot a másodfokú adóhatósági határozat olyan módon változtatta meg, hogy valamennyi fizetési kötelezettséget törölte, tekintettel arra, hogy az elsőfokú adóhatóság álláspontjától eltérően nem állapított meg adókülönbözetet, adóhiányt Megbízónk esetében.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Kiutalás előtti áfa ellenőrzés – elhúzódó vizsgálat

Megbízónknál kiutalás előtti áfa ellenőrzés zajlott több mint egy éve. Első feladatunk az volt, hogy az ellenőrzés azonnali lezárását elérjük, mely sikerült is.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése