JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Vám és jövedéki ügyek

Vámügyek

A jogszabályban meghatározott adókötelezettségek ellenőrzése nem kizárólag az adóhatóság feladata. A vámhatóság legalább akkora intenzitással végzi ezen a téren feladatait, mint az adóhatóság.

A „hagyományos” vámellenőrzés mellett jelentős plusz feladatok is terhelik a vámhatóságot, a hatáskörükbe tartozik a környezetvédelmi termékdíj, a fémkereskedelem ellenőrzése, továbbá az állami támogatások meghatározott körének ellenőrzése. A fentieket meghaladóan jelentős feladatot ró a vámhatóságra a pénzmosás elleni küzdelem is.

Az utóbbi idő slágertémája volt az amerikai rendszámos autók ügye. Széles körű ellenőrzések áldozataivá váltak az ilyen hatósági jelzéssel ellátott autók használói.
Ugyanakkor az ellenőrzések rámutattak a vámhatósági ellenőrzések szabálytalanságaira is, illetve arra, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmezése jelentős nehézségeket okozott a vámhatóság berkein belül is. Az ilyen esetekben ugyanis a vám elé állítás már korábban megtörtént és behozatali vámok alóli teljes mentességet adott a vámhatóság. Az utólagos ellenőrzések során azonban éppen az ellenkezőjét állapították meg. Az ilyen jogalkalmazói bizonytalanságok nyilvánvalóvá teszik azt, hogy a jogorvoslati lehetőségeket igénybe kell venni. Ezen ellenőrzések során ugyanakkor nem kizárólag a vámtartozást állapítják meg, hanem általános forgalmi adót is.
Amennyiben a közúti ellenőrzés során azt állapítja meg a vámhatóság, hogy a gépkocsit mindenféle vámeljárás nélkül hozták be az országba, abban az esetben sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis a vámtartozáson, áfa fizetési kötelezettségen kívül, környezetvédelmi termékdíjat is megállapít, továbbá a bírságot kiszabására is sor kerül(het).

Jövedéki ügyek

A jogalkotó lehetőséget teremtett arra, hogy a – meghatározott kör: exportálók, importálók, adóraktár engedélyesek által, továbbá a jogszabály által meghatározott célra felhasznált üzemanyagot terhelő – jövedéki adó visszaigényelhető legyen. Természetesen a visszaigénylés (levonási jog) alkalmazása elkerülhetetlenné teszi az ellenőrzéseket. Ezen eljárások – ellenőrzés, hatósági eljárás, végrehajtás – során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell a jövedéki törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazni.

Amennyiben vámhatósági ellenőrzés keretében Önre nézve kedvezőtlen döntés született, forduljon hozzánk, hogy a jogorvoslati lehetőségek mielőbbi érvényesítése érdekében.