JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Az adóellenőrzés fajtái

2018-10-03 12:44 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés

Az adóellenőrzésekre vonatkozó új eljárási szabályok közül az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. szabályozza az adóellenőrzés fajtáit.

A korábbi szabályozással ellentétben az adóellenőrzésnek csak két fajtáját különbözteti meg:

- "klasszikus" adóellenőrzés

-  jogkövetési vizsgálat.

Az adóellenőrzés alatt a korábbi bevallások utólagos ellenőrzését, illetve a pénzösszeg kiutalás előtti ellenőrzését szabályozta a jogalkotó. Az adóellenőrzés keretében vizsgálható az, hogy adózó adónként (pl.: áfa) és időszakonként (pl: 2018. II. negyedév) bevallási kötelezettségének eleget tett-e. Ide tartozik továbbá az adó-visszaigénylések kiutalást megelőzően történő vizsgálata, mely szintén ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztet. A kiutalás előtti adóellenőrzés során lehetőség van arra, hogy a nem vitatott tételek kiutalásra kerüljenek (részösszeg kiutalása) így az ellenőrzés csak a fennmaradó összeg tekintetében folytatódik.

A jogkövetési vizsgálat felöleli a korábbi egyes adókötelezettségek vizsgálatára irányuló ellenőrzést, az adatok gyűjtésére vonatkozó ellenőrzést és az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatát. A gyakorlat szerint az adózókat jogkövetési vizsgálat keretében kezdik ellenőrizni és ennek eredménye alapján döntenek arról, hogy elrendelik-e az ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztető adóellenőrzést. A jogkövetési vizsgálat nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot, ennek során akár önellenőrzés is benyújtható, sőt sokszor éppen az a célja, hogy erre sor kerüljön (pl.: támogató eljárás keretében).

Az ÁFA adónem vonatkozásában végzett adóellenőrzések gyakorlatilag elképzelhetetlenek a gazdasági esemény valódiságának vizsgálata nélkül. Az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálata során a vizsgált gazdasági eseményekkel összefüggő adatok, tények, körülmények, iratok nyilvántartások, különösen a beszerzések és az értékesítések körülményeinek, a gazdasági esemény személyi és tárgyi feltételeinek, illetve a gazdasági esemény megtörténtét igazoló iratok valódiságának vizsgálata történik.

A vizsgálat eredményét az adóhatóság jogosult az adóellenőrzés lefolytatásakor a tényállás tisztázása során felhasználni.