JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Adóvégrehajtás új formája: közúti ellenőrzés során gépjármű/ellenőrzés alá vont áru foglalása

2014-03-20 09:25 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Vám és jövedéki ügyek

Adóvégrehajtás új formája: a közúti ellenőrzés során alkalmazott ingó (gépjármű és/vagy ellenőrzés alá vont áru) foglalása


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. tv. (rövidített nevén: Art.) végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályai 2014.01.01-től jelentősen megváltoztak. A változások a mindennapokban is láthatóvá, egyes személyek részére megtapasztalhatóvá váltak.

A változások látható jele, a nagyobb, illetve kisebb forgalmú utak, illetve határátkelők közelében „portyázó”, ellenőrzéseket végző zöld-fehér festésű NAV feliratú járőrautók, melyekkel a NAV, pontosabban a vámhatóság munkatársai végeznek ellenőrzéseket. Ezen ellenőrzéseknek, január elsejétől részét képezheti a gépjármű, vagy egyéb vagyontárgy (szállított áru) helyszínen történő lefoglalása.

Az adóhatóság (vámhatóság) a végrehajtás nélkül gyakorlatilag félkarú óriás lenne. Ez a kényszerítőeszköz biztosítja az adóbeszedés hatékonyságát, ez az önkéntes teljesítés elmaradásának hatékony ellenszere.

Tekintettel arra, hogy a végrehajtás során – jogszerűen – csorbulnak alapjogaink, mint pl.: a tulajdonhoz való jog, szükséges a terület megfelelő szabályozása, illetve a hatékony jogorvoslati rendszer biztosítása.

A jelenleg hatályos szabályozásra – melynek része a jogorvoslat is – igyekszik ez a cikk az olvasó figyelmét felhívni.

A fentebb leírt jelenségre a vonatkozó jogszabályok (Art.), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Tv. 2014.01.01-től hatályos változásai adnak magyarázatot.

Jelentős változás, hogy a vámhatóság elsőfokon eljáró szervei felhatalmazást kaptak arra, hogy az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozás erejéig ingófoglalást foganatosítsanak.

Ezt megelőzi az, hogy a jármű vagy ellenőrzött áru tulajdonosát megvizsgálják, van-e meg nem fizetett adó- vagy vámtartozása. Amennyiben a tulajdonosnak tartozása van, jöhet a foglalás. Ingófoglalás jelen esetben azt jelenti, hogy akár gépjárművet (személy vagy teherautót), továbbá szállított árut ténylegesen elveszik és hivatalos helyre beszállítják.

A jogszabály a helyszíni eljárás keretében végzett végrehajtási cselekmények időpontjaként munkanapon reggel 6 óra és este 10 óra közötti időtartamot határoz meg, melytől írásbeli engedély alapján – időbeli korlát nélkül – el lehet térni.

A fenti cselekményekkel szemben – jogszabálysértés esetén – lehetőség van végrehajtási kifogást előterjeszteni, melyre a jogalkotó 8 napos határidőt biztosított. Fontos tudni, hogy az első végrehajtási kifogásnak a további végrehajtási cselekményekre halasztó hatálya van.

Érzékenyen érintheti a fenti változás azokat, akik "adóelőny" érdekében külföldön, magyar cég nevére vásárolnak személygépkocsit, majd a határ átlépését követően a NAV járőr a helyszínen megállapítja azt, hogy a cég akinek a nevére az autó megvásárlásra került, jelentős adótartozással rendelkezik, ezért a frissen megvásárolt autót a helyszínen lefoglalják