JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Az adóellenőrzés és a hozzá kapcsolódó jogorvoslat szabályainak változása 2018. évtől

2018-02-05 12:36 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóellenőrzés

A 2018-as év jelentős változást hozott mind az adóhatóság mind az adóellenőrzést elszenvedő ügyfelek életében. Kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a hatóság és adózó oldalán (cégkapu - ügyfélkapu), illetve a korábbi adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII. tv- t felváltotta az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény, az adóigazgtási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény  és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény .

Az adóellenőrzés szabályai - az eddigi törvényi szinten túl - megjelennek az alacsonyabb szintű jogszabályok között, ugyanis az a 465/2017 Kormányrendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól ad iránymutatást az adóellenőrzés közös szabályairól, illetve különös szabályairól (pl: becslési eljárás)

A jogszabályok átekintése után azt lehet mondani, hogy a korábban megismert szabályokat új köntösbe öltöztették, az eddigi egyetlen törvényt három váltotta fel, az adóellenőrzés szabályai pedig egy kormányrendeletbe kerültek.

Az adóellenőrzéshez kapcsolódó jogorovoslati eljárás apró, de annál lényegesebb módosítást szenvedett el,

Az észrevételre az eddigi 15 nap helyett 30 nap áll rendelkezésre, ugyanakkor az eddigi gyakorlattal szemben a határidő jogvesztő jellegű.

A jogorvolati eljárás megváltozott szabályait külön cikkben fogom bemutatni, azonban azt tudni érdemes, hogy az új rendelkezéseket a 2018. január 1-ét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, kivéve a végrehajtási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit, melyeket - a hatályba lépését megelőző jogorvolslati eljárások kivételével - alkalmazni kell.

Szükséges végezetül felhívni a figyelmet arra, hogy az új jogintézmények pl.: feltételes adóbírság, illetve jogszabályok alkalmazásának gyakolata kiforratlan, ezért különösen fontos lehet adójogász segítségének igénybevétele.