JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Adó megfizetésére kötelezhető akár a Kft. tagja, Bt. kültagja is!

2016-10-14 12:28 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Adóeljárási ügyek

A jogalkotó újabb eszközzel igyekszik kikényszeríteni az adó megfizetését. A legutóbbi jogszabálymódosítás óta ennek az a kör is a célpontja, mely - joggal - sérthetetlennek hitte magát. Azok a magánszemélyek, akik Kft-ben voltak tagok, illetve Bt-ben kültagok, a tagságukkal működő gazdasági társaságok esetleges adótartozásaiért nem feleltek.

Ez a szabály 2016. augusztus 01-től jelentősen megváltozott.

Az új jogszabályi rendelkezések értelmében az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személy (pl: Kft., Zrt.) tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes, a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, ha a szavazati jogok 25%-át elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezett és ha a jogi személy adótartozásainak összege a jogi személy jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladja, feltéve, hogy a tag, részvényes az adótartozásról az átruházáskor tudott, vagy az adóhatóság útján tudhatott volna.

A fenti jogszabály alapján tehát, az adótartozással rendelkező cégek (pl: Kft.) eladása esetén a társaság tagja az adótartozás megfizetésére kötelezhető.

Az adófizetésre kötelező határozatot az adóhatóság szigorú időbeli korlátok között hozhatja meg:először is behajthatatlannak kell minősíteni a társaság adótartozását, ennek megállapításától számított 90 napon belül hozhatja meg az adóhatóság azt a határozatot, mely a Kft. volt tagját a Kft. adótartozásának rá jutó részének megfizetésére kötelezi.

Ez a határidő jogvesztő, tehát 90 napon túl nem lehet határoztatot hozni, kivéve abban az esetben ha ezen határidőn túl jut az adóhatóság tudomására a részesedés átruházása, ebben az esetben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül.

A jogalkotó kimentési lehetőséget is biztosított a társaság adótartozásért helytállni köteles tagok részére. Kimentés esetén igazolni kell, hogy a társaság tartozásainak megfizetése érdekében, illetve a társaságra vonatkozó anyagi jogszabályok előrásainak teljesítése érdekében tőle elvárható minden intézkedést megtett.