JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Adózók helyzetét könnyítő rendelkezések a koronavírus járványra tekintettel (III.)

2020. április 29. 15:15

Adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettség

A vészhelyzetre tekintettel szükséges volt szabályozni a társaságokat érintő egyik legfontosabb kötelezettségre - a társasági adó, és beszámoló benyújtására - vonatkozó általános szabályokat.

Ennek keretében a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó (továbbá kisvállalati adó, energiaellátók jövedelemadója, helyi iparűzési adó, innovációs járulék) adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, illetve az adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget az adózók. A szabályozás szerint a kötelezettségek változatlanul fennállnak, de azok végső határideje 2020. szeptember 30-ig kitolódik.

Adóelőleg

A 2020. július 1-je és 2020. szeptember 30-a közötti időszakra vonatkozó társasági adóelőleget az adóalany az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg - tehát a 2018-as társasági adó bevallás - alapulvételével, azonos ütemezésben - havi vagy negyedéves - állapítja meg, aztán a reá irányadó határidőig fizeti meg.

Lehetőség van az adóelőlegek mérséklésére az egyes előlegek esedékességét megelőzően benyújtott kérelem alapján amennyiben az adózó számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév várható adója nem éri el a már befizetett és még befizetendő adóelőlegek összegét.

Beszámolási kötelezettség

A beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek -2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak.

Az idegenforgalmi adó felfüggesztése

2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

EKÁER

Az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól, továbbá hivatalból intézkednek az elkülönített letéti számlára befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalása iránt.

Az EKAER rendelet egyedi mentességre vonatkozó szabályaitól eltérően az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt vizsgálni nem kell.