JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Adóellenőrzés megindítása elektronikus úton

2016-08-22 18:20

Az állami adóhatóság - a közigazgatási szervek közül - mindig is élenjárt abban, hogy az adózók kapcsolatba léphessenek velük a számítástechnika segítségével. Az évek múlásával a kommunikáció két irányúvá vált, lehetősége van az adóhatóságnak arra, hogy - elektronikus bevallást követő nyugtákon, igazolásokon kívül - értesítéseket, felhívásokat küldjön az adózók részére.

Az elektronikus kommunikációt kihasználva, újabb jelentős lépésre jogosította fel a jogalkotó az adóhatóságot 2014.07.01-től, mégpedig arra, hogy megbízólevelet küldjön elektronikus úton, így indítva el az adóellenőrzést.

A vonatkozó jogszabály - Art. 93.§ (1) bekezdése - szerint az ellenőrzés az erről szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. Új eljárás lefolytatása esetén megbízólevél kiállítására ismételten nem kerül sor. A megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető.

A fenti jogszabályhely tehát egyértelművé teszi azt, hogy az ügyfélkapuval rendelkező adózók ezentúl az elektronikus tárhelyre akár megbízólevelet is kaphatnak.

Mi is a megbízólevél jelentősége?

Egyrészről a megbízólevél tartalmazza - Art. 93.§ (6) bekezdése szerint - az ellenőrzést végző adóellenőr nevét, illetőleg, hogy mely adózónál, mely adókötelezettségek, milyen időszakok tekintetében, milyen ellenőrzési típus keretében vizsgálhatók.

A megbízólevél jelentőségét adja továbbá, hogy az adóellenőrzés - adózó részére átadott - kezdődokumentuma, továbbá az ellenőrzési határidő kezdő napja a megbízólevél kézbesítésének napja [ Art92. § (3) bek]. A megbízólevél kézbesítésének napjával a vizsgált időszak önellenőrzéssel nem helyesbíthető. [ Art. 49.§ (2) bek.: önellenőrzési tilalom]

Az elektronikus úton megküldött megbízólevél kézbesítése: Az Art. 124.§ (5 bekezdése szerint adóügyekben az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be.