JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Az adóellenőrzés menete

2016-08-22 18:12

Az adóellenőrzés alapdokumentuma a megbízólevél. A megbízólevél kézbesítésével, vagy személyes átadásával·kezdődik el az adóellenőrzés.

A·megbízólevél kézhezvételéhez - az adóellenőrzés megkezdéséhez - két joghatás fűződik:

1. az adóellenőrzési határidő elindulása (kezdőnapja a megbízólevél kézbesítésének, átadásnak napja)

2. beáll az önellenőrzési tilalom (bevallások utólagos ellenőrzése esetén)·

Mit tartalmaz a megbízólevél?

A megbízólevél tartalma alapján megállapíthatjuk az eljáró adóhatóságot, az adóellenőrök nevét, az adóellenőrzés típusát (pl: egyes adókötelezettségek ellenőrzése), a nav vizsgálattal érintett adónemeket (pl.: áfa ellenőrzés), illetve az ellenőrzési időszakot (2015. I.negyed év).

A megbízólevelet·jellemző módon postai úton, ritkább esetben személyesen, illetve 2014.·júliusától elektronikus úton is kézbesíthet az adóhatóság.·A megbízólevéllel egyidejűleg végzésben (idézés, értesítés)·rendelkeznek arról, hogy az adózónak mikor és hol kell megjelennie a NAV ellenőrzés lefolytatása céljából, illetve milyen iratokat kell a nav vizsgálathoz bevinni.·A személyes találkozás során,·az adóellenőr általában már rendelkezik annyi információval a·adózóról, hogy rögtön nyilatkozattételt vár el a megjelenttől.

Az adóellenőrzés során·elsősorban az ellenőrzés alá vont adózó iratai, más adózók iratai, nyilatkozatok, kapcsolódó vizsgálatok·eredményének felhasználása útján állapítják meg·a tényállást. Ennek során vagy azt állapítja meg a revízió, hogy az adózó az adókötelezettségeit jogszerűen teljesítette, vagy pedig adókülönbözetet, illetve adóhiányt,·jogosulatlan visszaigénylés állapít meg. Az adóellenőrzés határideje alapesetben 30 nap, bevallások utólagos ellenőrzése esetén 90 nap, mely határidők meghosszabbíthatóak, de például a kapcsolódó vizsgálat időtartama ezen határidőkbe nem számít bele. Sajátos szabályai vannak a kiutalás előtti ellenőrzésnek, ilyen esetben a nav ellenőrzés·időtartama megegyezik a kiutalás határidejével (áfa esetében 75 nap, megfizetettség esetén 45 nap)

Az adóellenőr a megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. [Amennyiben az adóhatóság büncselekmény (adócsalás, költségvetési csalás)·elkövetését észleli, abban az esetben jogszabályi kötelezettsége a feljelentés megtétele. A feljelentés alapjául külön jegyzőkönyvet készítenek, melyet értelemszerűen nem adnak át az adózónak.]

Az adóellenőrzési·jegyzőkönyv megállapításaival szemben 15 napon belül lehet észrevételt tenni.·Amennyiben indokolt az észrevétel alapján kiegészítő adóellenőrzést·folytathat le·az adóhatóság a tényállás tisztázása érdekében, vagy ha az észrevételben foglaltak ezt indokolják.·

A jegyzőkönyv átvételétől számított 60 napon belül születik meg a határozat (elsőfokú határozat), mely realizálja az nav vizsgálat megállapításait. Az elsőfokú határozatban állapítják meg a jogkövetkezményeket, adóbírság, késedelmi ptólék, mulasztási bírság, illetve köteleznek ezek és az pénzügyilag rendezendő adókülönbözet (adóhiány) megfizetésére. A határozattal szemben - útólagos ellenőrzés esetén - ·30 napon belül lehet fellebbezéssel élni, melynek eredményeként születik meg a másodfokú határozat···