JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

A környezetvédelmi termékdíj ellenőrzésének általános szabályai

2012-05-01 13:23

 

A környezetvédelmi termékdíj ellenőrzése a jogszabály szóhasználata szerint a - vámhatóság -, gyakorlatilag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik.

 A jogalkotó a környezetvédelmi termékdíj ellenőrzésének két fő típusát határozta meg, nevezetesen a hatósági ellenőrzést és az adóellenőrzést.

 A hatsági ellenőrzés keretében a vámhatóság vizsgálja a termékdíj-kötelezettség fennállását, a bejelentési kötelezettség teljesítését, továbbá a termékdíjjal kapcsolatos számlakiállítás szabályszerűségét, a számla záradékolását (termékdíj átvállalás), illetve a nyilvántartásokat, és a korábbi ellenőrzések eredményeképpen előírt kötelezettségek teljesítését.

 A hatósági ellenőrzésre a Ket. szabályai az irányadóak a környezetvédelmi termékdíjról szóló tv-ben meghatározott eltérésekkel.

Ezek az eltérések a következők:

- az ellenőrzésről nem kell előzetesen értesíteni

- jármű, jármű rakománya is megvizsgálható, leltárfelvétel is készíthető

- az ellenőrzött köteles együttműködni és az ellenőrzés feltételeit biztosítani

 Az ellenőrzés megállapításait, illetve az ellenőrzési cselekményeket a vámhatóság jegyzőkönyvbe foglalja.

 Amennyiben a termékdíj-kötelezettséget kívánja a vámhatóság ellenőrizni, azt adóellenőrzés körében végzi el. Ebben az esetben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. (Art.) szabályai az irányadók. Ennek megfelelően a vámhatóságot terheli a tényállás tisztázási kötelezettség, melynek keretében az ellenőrzés alá vont javára fennálló tényeket is köteles feltárni a vámhatóság. A feltárt bizonyítékok értékelésének kötelezettsége is a hatóságot terheli, ugyanakkor a nem bizonyított tény, körülmény nem értékelhető az ellenőrzés alá vont adózó terhére.

 A jogszabály előírja az ellenőrzött személy vagy szervezet részére az együttműködés kötelezettségét, az ellenőrzés feltételeinek biztosítását helyszíni ellenőrzés során. Súlyos és következményekkel terhes az iratok (bizonylatok, könyvek és nyilvántartások stb.) vámhatóság rendelkezésére bocsátásának kötelezettsége. Ezt a kötelezettségét ugyanis teljes körűen kell tenni, hiszen ezen iratok alapján teszi majd a megállapításait a vámhatóság és alkalmaz adott esetben szankciókat.

 Az ellenőrzés körében a közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló személynél kapcsolódó vizsgálatot végezhet a vámhatóság, amennyiben a tényállás teljes körű tisztázása érdekében erre szükség van.

 Az ellenőrzés során tipikus ellenőrzési cselekmény termékdíj-kötelezettség ellenőrzése során a mintavétel, melyhez a mintát és a szükséges edényt az ellenőrzöttnek kell díjmentesen rendelkezésre bocsátani.

 Az ellenőrzés alá vont személy jogosult az ellenőrzés során keletkezett iratanyagokba betekinteni. Az iratbetekintés joga ugyanakkor korlátozott.