JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Elévülés

2011-01-23 17:21 (frissítve: 2016-10-12 9:39)

 

Sokakat foglalkoztat az utóbbi időben - köszönhetően a vagyonosodási vizsgálatoknak -, hogy milyen időbeli korlátok között dolgozhat az adóhatóság. Az év vége felé haladva, különösen aktuális az adóellenőrzések időbeli korlátozásának áttekintése. Az időbeli korlát lehet egyszer az az időtartam, amely alatt az egyes vizsgálatokat ténylegesen el kell végezni, illetve jelenti azt az időszakot, amely vonatkozásában adó megállapításra jogosult az adóhatóság. Jelen esetben ezen utóbbi, adó megállapítási időszakkal foglalkozunk.

Az adóhatóság adó megállapítási joga a jogszabály szerint a bevallás esedékességének utolsó napjától számított öt év elteltével évül el.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Az idei év vonatkozásában (2016. év) a 2010. évi személyi jövedelemadóval kapcsolatos adó megállapítási jog 2016. december 31-én évül el.

Általános forgalmi adó vonatkozásában az adómegállapítási jog - éves gyakoriságú bevallás esetén - a személyi jövedelemadóval egy időben évül el, tehát 2016. december 31-én.

Negyedéves gyakoriságú áfa bevallás vonatkoásában a legkorábbi még el nem évült időszak a 2010. IV. negyedév, tekintettel arra, hogy az 2016. december 31-én fog elévülni. Havi áfa bevallás esetén a 2010. évből kizárólag a 12. hónap ellenőrizhető, tekintettel arra, hogy a korábbi hónapok már 2015. december 31-én elévültek. A járulékok elévülése a havi áfával azonos módon következik be.

Az adóval kapcsolatos bűncselekmények elkövetése esetén az adó megállapításhoz való jog elévülése igazodik az adott bűncselekmény elévüléséhez.

A fentiek tükrében már érthető, hogy miért hangsúlyozzák az adótanácsadók, ügyvédek az „időhúzás" lehetőségét.

Konkrét esetben azonban a fenti általános szabályoktól eltérően is alakulhat az elévülés bekövetkezte, tekintettel arra, hogy vannak időszakok, melynek során az elévülés nyugszik, illetve megszakad, illetve meghosszabbodhat egyes esetekben.

Amennyiben konkrét üggyel kapcsolatban merül fel kérdése az elévüléssel kapcsolatban keresse meg irodánkat bizalommal.