JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Adóellenőrzés a felszámolás során

2011-01-19 14:03

A 2010-es évben rekordokat döntött a felszámolások száma. Év végéig csaknem 15.000 cég felszámolását rendelték el, és ha minden igaz akkor ezen felszámolásoknak a megindítását fele részben az adóhatóság kezdeményezte.

Az adóhatóság kettős szerepet játszik a felszámolások során. Egyrészt, mint hitelező lép fel a vele szemben tartozásokat felhalmozókkal szemben, másrészt mint hatóság ellenőrzési tevékenységet végez a felszámolással érintett gazdasági társaságoknál. 
A felszámolás során végzett - kötelező - adóellenőrzések a felszámolás folyamatához igazodnak. Adóellenőrzés kapcsolódik a felszámolás elrendeléséhez, amikor az adós gazdasági társaság vezetője a felszámolás elrendelését megelőző nappal adóbevallást készít, illetve a felszámolás befejezéséhez, amikor már a felszámoló nyújta be a záró adóbevallást.

Ezen ellenőrzések a szokásos módon zajlanak azonban a a gazdasági társaság vezetője sem az ellenőrzési jegyzőkönyvről, sem pedig a határozat(ok)ról nem értesül, tekintettel arra, hogy a társaság képviseletét a felszámoló látja el. Ennek megfelelően a jogorvoslat joga is őt illeti meg.

A jogalkotó látva ezt a visszás helyzetet lehetőséget teremtett arra, hogy a felszámolást követően az adó megfizetésére kötelezett személy részére jogorvoslati jogot biztosítson. Ezen személyek részére felügyeleti intézkedés iránti kérelem formájában biztosítja a jogszabálysértő határozatok felülvizsgálatának lehetőségét.   

Amennyiben cégét felszámolás fenyegeti, illetve olyan adóellenőrzés, amely a felszámolását vetíti előre, illetve élni kíván a jogorvoslat jogával, akkor keresse meg irodánkat!