JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

Az adókijátszást megvalósító ügylet és az adózó viszonya II.

2019-04-15 17:40

Az áfa ellenőrzések sarkalatos pontja az, hogy az adózó tudott, vagy tudhatott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vett részt.

Amennyiben adózó tudott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vesz részt, akkor az adóhatóság minősítheti magatartását aktívnak, ugyanis a megállapított bizonyítékok alapján tudatosan, vagy akár tevőlegesen vett részt ilyen ügyletben. Ezekben az esetekben nagy valószínűség szerint nem csak adóigazgatási eszközök, hanem büntetőjogi eszközök igénybevétele is történik az adóhatóság részéről.

Amikor az adózó tudhatott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vett részt, akkor az adóhatóság azt állítja, hogy a vizsgált adózó nem tett meg mindent annak érdekében, hogy elkerülje azt, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vegyen részt (passzív magatartás). Erre kerül sor akkor, amikor az ellenőrzött adózó úgy alakít ki partneri viszonyt a számlakiállító társasággal, hogy nem ellenőrzi le a társaság képviselőjének eljárási jogát, nem ellenőrzi le a cég állapotát az elérhető adatbázisokban stb. Mindennek az az alapja, hogy az Európai Unió Bírósága is elvárja azt, illetve annak nyomán a hazai joggyakorlat is megköveteli, hogy az adózók megtegyék a szükséges intézkedéseket a szerződések megkötése során, melyek ahhoz kellenek, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben ne vegyenek részt.

Az, hogy adott esetben jogszerű az adólevonási jog megtagadása, rendkívül összetett kérdés, mely sokszor az adóhatóságnak is nehézséget okoz. Éppen ezért minden ilyen jellegű ügyben szükséges a hozzáértő, tapasztalt segítség, melyben örömmel állunk rendelkezésére.