JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Referenciák

Ezen az oldalon bemutatjuk azokat a jellemzően előforduló ügyek közül egyet-egyet, amelyekben az általunk nyújtott szolgáltatás eredményeként sikeres volt a jogorvoslat. Rövid leírást követően a mellékelt dokumentum, a beadványunk alapján született hatósági, bírósági döntés első, rendelkező részét mutatja.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Külföldön – unió területén kívül élő – Megbízónk esetében az adóhatóság biztosítási kötelezettséget állapított meg, erre tekintettel kötelezte egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére. A bíróság a keresetünknek helyt adott és hatályon kívül helyezte a jogszabálysértő adóhatósági határozatokat.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Személyi jövedelemadó ellenőrzése egyéni vállalkozónál - becslési eljárás

A megbízónknál folytatott adóellenőrzés eredményeként jelentős fizetési kötelezettséget állapított az adóhatóság. Álláspontja szerint nem a valós adóalap került bevallásra, mert a költség számlák jelentős része nem került könyvelésre, melyből arra következtetett az adóhatóság, hogy a bevételek könyvelése sem teljes körű. Sikerült a bíróságon igazolnunk azt, hogy a bevallások a való adóalapot tartalmazzák, így a jogszabálysértő adóhatósági határozatokat – első fokú határozatra is kiterjedően – hatályon kívül helyezték.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Általános forgalmi adó utólagos ellenőrzése

Megbízónk olyan áfa szempontjából érzékeny területen végzi a tevékenységét, mint a faáru kereskedelem. Bevallások utólagos ellenőrzése során jelentős adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék került megállapításra az adóhatóság által, hivatkozva arra, hogy Megbízónk fiktív számlákat helyezett levonásba, így csökkentve az áfa fizetési kötelezettségét. Az alperesi adóhatóság sem a nemzeti, sem pedig az uniós rendelkezéseket nem vette figyelembe, melynek következtében a jogszabálysértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasították az első fokú adóhatóságot. Az új eljárásban nem került megállapításra adókülönbözet.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzése

A Megbízót általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzése során marasztalták el jogellenesen. Az alperesi adóhatóság sem a nemzeti, sem pedig az uniós rendelkezéseket nem vette figyelembe, melynek következtében a jogszabálysértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasították az első fokú adóhatóságot. Az új eljárásban a visszaigényelt áfa kiutalásra került.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Fogyasztói árkiegészítés

Megbízónk jelentős összegű fogyasztói árkiegészítést igényelt, azonban az ellenőrzés megállapítása szerint az igénylés jogosulatlan volt. A jogorvoslati fórumok mindegyikét megjárta az ügy, melyek közül a felügyeleti intézkedés iránti kérelem eredményre vezetett.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Áfa utólagos ellenőrzés- felügyeleti intézkedés iránti kérelem

Neves Megbízónknál folytatott ellenőrzés során az adóhatóság áfa levonási jog vonatkozásában tett megállapítást. Rendkívüli jogorvoslati kérelemmel (felügyeleti intézkedés iránti kérelem) fordultunk a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, mely az áfa levonási jog érvényesítésére utasította az elsőfokú adóhatóságot.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Nyomozást megszüntető határozat – költségvetési csalás

Megbízónknál nyomozást folytatott le a NAV Bűnügyi Igazgatósága, azonban a büntetőeljárás a nyomozás megszüntetésével zárult.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Környezetvédelmi termékdíj

A Megbízónkat elmarasztalta az adóhatóság és jelentős összegű környezetvédelmi termékdíj (adóhiány), illetve termékdíjbírság (adóbírság) megfizetésére kötelezte. Fellebbezésünk alapján az első fokú adóhatóság saját hatáskörben módosította a határozatát és a teljes fizetési kötelezettséget törölte.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Vagyonosodási vizsgálat

Megbízónkat vagyonosodási vizsgálat során marasztalták el, azonban a jogorvoslati kérelem –fellebbezés – benyújtását követően saját hatáskörben módosította határozatát az elsőfokú adóhatóság és törölte mind az adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék milliós nagyságrendű összegeit.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

A vagyonosodási vizsgálat eredményekét született elsőfokú határozatot a másodfokú adóhatósági határozat olyan módon változtatta meg, hogy valamennyi fizetési kötelezettséget törölte, tekintettel arra, hogy az elsőfokú adóhatóság álláspontjától eltérően nem állapított meg adókülönbözetet, adóhiányt Megbízónk esetében.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése

Kiutalás előtti áfa ellenőrzés – elhúzódó vizsgálat

Megbízónknál kiutalás előtti áfa ellenőrzés zajlott több mint egy éve. Első feladatunk az volt, hogy az ellenőrzés azonnali lezárását elérjük, mely sikerült is.

pdf Hivatkozott döntés megtekintése