JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

ÁFA visszaigénylés

Az általános forgalmi adó nemcsak az állam, de a gazdálkodó szervezetek számára is rendkívüli jelentőséggel bír. A beszerzett termékeket, szolgáltatásokat terhelő adó, adott esetben fontos forrása a további beruházásoknak, fejlesztésnek, vagy éppen a mindennapi kiadásoknak. Éppen ezen jelentősége miatt különösen fontos, hogy az adózók széles köre, illetve az érdekükben eljárók tisztában legyenek az alapvető szabályokkal.

Először is szükséges megkülönböztetni egymástól az adólevonásának és az adó visszaigénylésének fogalmát. A levonható adó – amennyiben teljesülnek a jogszabályban meghatározott feltételek -, akár visszaigényelhető adóvá is válhat. Azért válhat, mert egyrészt teljesülnie kell a jogszabályban előírt feltételeknek, másrészt szükséges hozzá az adózó arra irányuló akarata, nyilatkozata is, ugyanis az ÁFA visszaigénylést kérelmezni kell. Amennyiben nem kérelmezzük, abban az esetben a bevallásban tovább görgethetjük a következő időszakra.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: Áfa tv.) 120.§ -a alapján az adózó az általa fizetendő adóból levonhatja - de csak olyan mértékben amilyenben a saját tevékenysége érdekében használja, hasznosítja - azt az adót:

Az Áfa tv. 186.§ alapján az Áfa visszaigénylésének feltételei a következők:

Az általános forgalmi adó megfizetésének ezek természetesen a főszabályai. A jogszabály rendelkezik a főszabály alóli kivételekről és taxatíve felsorolja azokat. Ilyen eset pl.: amikor nem adóköteles ügylet érdekében történik a felhasználás, igénybevétel (Közösségen belüli termékértékesítés, Közösségen kívülre történő termékértékesítés, diplomáciai és konzuli képviseletek részére történő értékesítés).

Amennyiben az adóhatóság ÁFA visszaigénylést jogosulatlannak minősített, keressen meg minket az igénybe vehető jogorvoslatokért.