JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Adóellenőrzés

Az adóellenőrzés szinte minden formája feltűnt az elmúlt időszakban a médiában. Hallani lehetett az utóbbi idők slágertémájáról, a vagyonosodási vizsgálatokról, a fő hírek között szerepelt, amikor az adóhatóság vezetője ismertette az adott év ellenőrzési irányelveit. Egyre többen vannak azonban azok, akik nem csak hallottak az adóhatósági ellenőrzésről, de a saját bőrükön is tapasztalták, illetve jelenleg is tapasztalják, hogy mi is az tulajdonképpen.

Az adóellenőrzés mibenlétéről és következményeiről azonban nem a sajtóból és nem is az ismerősöktől szerzett információból kellene az adózók széles körének levonni a következtetéseket. Az adózás, illetve annak ellenőrzése mára már a pénzügyi jog egyik legjelentősebb területe. Fontossága az utóbbi időben egyre inkább nyilvánvaló, hiszen ki ne hallott volna a fekete, vagy éppen szürkegazdaság rémképéről, mely – legalább is a politikusok szerint – már az állam létét veszélyezteti. Ugyanakkor kevés szó esik arról, hogy az adóhatóság sajnos számtalan esetben tisztességes magánszemélyeket, illetve vállalkozókat nem a jogszabályoknak megfelelő eljárások keretében adócsalóknak könyvel el és jogsértő eljárással, sok esetben közjogi hatalmával is visszaélve (újabb adóellenőrzések elrendelésének kilátásba helyezésével), ellehetetleníti, és ezáltal a teljes anyagi összeomlásba taszítja az adott esetben tevékenységüket évtizedekig tisztességesen végző és becsületesen adózó állampolgárokat és cégeket.

Sokan azonban a mai napig is félnek „felvenni a kesztyűt” az adóhatósággal szemben, mely ugyancsak a tájékozatlanság számlájára írandó. Az adózók többsége nem ismeri a jogait. A legnagyobb nyugalommal szolgáltat adatokat saját magáról, vállalkozásról, annak ellenére, hogy ez sokszor nem lenne kötelezettsége. Nem ismeri a jogorvoslat számtalan formáját, melyet a jogszabály biztosít. Ennek keretében nemcsak az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (egykori APEH) Elnökéhez, de akár pénzügyminiszterhez – mostani nevén a nemzetgazdasági miniszterhez is fordulhat - tapasztalataink szerint igen eredményesen. Ugyanakkor lehetősége van – a jogorvoslat hagyományos útjának számító fellebbezés igénybevételt követően – a bírósági felülvizsgálatra, akár a Legfelsőbb Bíróság útján is.

A fentiekben vázolt lehetőségek igénybevétele azonban akkor válhat igazán eredményessé, ha azzal nem önállóan él az adózó, hanem igénybe veszi az adóellenőrzések terén tapasztalatot szerzett szakember segítségét. Az adojogasz.hu nem pusztán tanácsadás keretében tudja adóügyét előremozdítani, de a jogorvoslat során olyan ügyvéd közreműködését tudja biztosítani, aki évekig dolgozott az adóhatóság ellenőrzési területén, majd ügyvédként is több éves gyakorlatot szerzett az adóellenőrzés, illetve az adóhatósággal szembeni jogorvoslati képviselet során, a fellebbezéstől kezdve, a rendkívüli jogorvoslati kérelmen át, akár a Legfelsőbb Bíróság előtt kezdeményezett felülvizsgálati kérelemig.

Éljen a jogorvoslat jogával és forduljon hozzánk bizalommal!