JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

ÁFA ellenőrzés

Az állami bevételek jelentős része – több ezermilliárd forint, a költségvetési bevételek jelentős része – ÁFA adónemből származik. Hiánytalan beszedése ezért különösen fontos. Ennek megfelelően, az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít az ÁFA kötelezettségek ellenőrzésére.

Ennek két nagy csoportját különböztethetjük meg. Egyrészt vannak azok az ellenőrzések, melyek az ÁFA visszaigénylések jogszerűségét vizsgálják felül (kiutalás előtti ellenőrzések), másrészt az utólagos ellenőrzések, amikor a bevételt terhelő ÁFA kötelezettséget illetve a vele szembe állított levonható ÁFA jogszerűségét vonják revízió alá.

Ritkábban előforduló eset, amikor a bevételeket terhelő ÁFA a vizsgálat tárgya. Ezen vizsgálatok egy része azért zárul megállapítással, mert az adóhatóság az adózóval ellentétes véleményen van atekintetben, hogy az adott tényállás termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak minősül-e, illetve, hogy adott esetben beszélhetünk-e ellenértékről. Jellemzően ilyen ellenőrzéseket szenvedtek el azok az adózók, akik támogatást vettek igénybe és az adóhatóság a támogatás összegét ellenértéknek minősítette, ennek következtében pedig jelentős adóhiány került megállapításra.

Szintén a bevételeket terhelő ÁFA kötelezettségek vonatkozásban állapít meg adóhiányt az adóhatóság, ha becslési eljárás keretében többletbevételt megállapítására kerül sor. Ebben az esetben a jogorvoslatnak a becslés jogszerűségére kell irányulnia.

A kiutalás előtti ÁFA ellenőrzések magas számát indokolja, hogy az adóhatóság ebben az esetben a „pénz birtokában” van, tehát a jogszerűtlen visszaigénylést, ezáltal az állami adóbevételek csökkenését a csírájában tudja elfojtani.

Mindkét fajta ÁFA ellenőrzés tekintetében számtalan vitát gerjeszt az a kérdés, hogy a levonható Áfa igazolására becsatolt „költségszámla” fiktív-e.

Mikor beszélünk fiktív számláról?

Három esetét különbözethetjük meg a hiteltelen számláknak:

Azt, hogy a vállalkozás fiktív számlákkal kívánja a költségvetést megrövidíteni, az adóhatóság a tényállás tisztázása során köteles bizonyítani. Ezen eljárás során számtalan hiba lehetősége merül fel, mely a jogorvoslati eljárás során lehetőséget ad arra, hogy a jogtalan megállapítások törlésre vagy csökkentésre kerüljenek.

Amennyiben az adóhatóság ÁFA ellenőrzés során, akár jogosulatlan visszaigénylést, akár - utólagos ellenőrzés során - adóhiányt állapított meg ÁFA adónemben, keressen minket bizalommal a jogorvoslati lehetőségek mielőbbi igénybevétele érdekében.