JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Szakterület

Észrevétel

Az adózót az ellenőrzés során megilleti az észrevételezés joga, mely alapján jogosult az ellenőrzési cselekményekkel kapcsolatban kifejteni a véleményét mind jogi , mind pedig számszaki vonatkozásban. Az adózói igényérvényesítés illetékmentes lehetősége. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, hiszen ha az adóhatóságot a határozat meghozatala előtt meg tudjuk győzni az igazunkról, akkor esetleg a fellebbezés benyújtására már nincs is szükség. Tanácsos továbbá, az új tényeket, körülményeket igazoló dokumentumokat észrevétel mellékleteként az adóhatóság tudomására hozni. Észrevételt általában a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül van lehetőség benyújtani.

Fellebbezés

Az első fokú adóhatósági határozattal és a jogszabályban meghatározott esetekben a végzéssel szemben alkalmazható rendes jogorvoslat módja. A határozat, illetve végzés kézbesítésétől számított 15, illetve utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül kell benyújtani. A fellebbezésnek különös jelentősége van a további jogorvoslat – bírósági felülvizsgálat – szempontjából, ugyanis ahhoz szükség van a „fellebbezési jog kimerítésére” azaz a fellebbezés benyújtására. Tehát aki nem él a fellebbezés jogával nincs lehetősége az ügyét esetlegesen a bíróság elé terjeszteni.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem

Rendkívüli jogorvoslat lehetőségét biztosítja a jogalkotó a jogerős határozatokkal szemben. Elsősorban a az adóhatóság felettes szerve jogosult a sérelmezett adóhatósági döntést felülvizsgálni, ez elsőfokú jogerős határozat esetében a Hatósági főosztályt jelenti , míg másodfokon jogerős határozat esetében az adóhatóság elnökét. Lehetőség van továbbá az adópolitikáért felelős miniszterhez – jelenleg a pénzügyminiszterhez - fordulni, azért hogy vizsgálja felül az adóhatóság elnökének jogorvoslati munkáját illetve annak hiányát.

Bírósági felülvizsgálat

A másodfokú adóhatósági határozat a kézbesítéssel jogerős és a teljesítési határidő leteltét követően végrehajtható. Ugyanakkor a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a kézbesítéstől számított 30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással - az illetékes bíróságtól. A kereset benyújtása a határozat végrehajthatóságát nem érinti, de egyidejűleg kérhető a bíróságtól a végrehajtás felfüggesztése.

Méltányossági kérelem

Jogerős vagy bevallott és folyószámlán rögzített kötelezettség vonatkozásában az adózó kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek esetén az adóhatóság fizetési halasztást illetve részletfizetést engedélyezhet. Magánszemély esetében az adótartozást mérsékelheti is, ha annak megfizetése megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Végrehajtási kifogás

A végrehajtási eljárás során hozott végzések, illetve a végrehajtó törvénysértő intézkedése miatt végrehajtási kifogással lehet élni 8 napon belül nemcsak az adósnak, hanem akinek a jogát jogos érdekét a végrehajtás sérti.

Társadalombiztosítási határozatok elleni jogorvoslat

Társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálata (nyugdíj ügyekben, egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások ügyében született határozatokkal szemben kereset benyújtása és képviselet a bíróság előtt).

Egyéb közigazgatási határozatok elleni jogorvoslat

Önkormányzatok és egyéb államigazgatási szervek határozata elleni fellebbezés, bírósági felülvizsgálat.

Büntetőjog

Gazdasági bűncselekmények (adócsalás, csalás, számviteli fegyelem megsértése, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása stb.) illetve minden egyéb bűncselekmény vonatkozásában büntetőjogi védelem a rendőrségi szakasztól a bíróságig.