JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Adócsalás és büntetőjog

Adócsalás és egyéb gazdasági bűncselekmények

Az adóhatóság által végzett ellenőrzések lehetőséget teremtenek arra, hogy egyrészt belelásson a hatóság képviselője az adózó működésébe, másrészt amennyiben a működés áttekintése során olyan tények, adatok, körülmények kerülnek feltárásra, melyek felvetik a büntetőjogi felelősség kérdését, akkor ezen bizonyítékok birtokában az adóhatóság köteles büntető feljelentést tenni. Erről természetesen az adórevizor nem tájékoztatja az adózót. A feljelentést a revizorok által elkészített külön jegyzőkönyv alapján teszi meg az adóhatóság. Ez a jegyzőkönyv írja le azt a magatartást, mely alapján a revízió szerint fennáll a bűncselekmény elkövetésének gyanúja, illetve ehhez a jegyzőkönyvhöz csatolják a bizonyítékokat.

A 2011. január 01-vel felállított Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelentős szerepet kap az adóellenőrzések és más források (nyomozás, melynek során titkosszolgálati eszközök is felhasználhatóak) alapján feltárt gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos büntető eljárás megindítására, és annak részbeni - nyomozás - lefolytatására.

A fentiekben leírtak szerint különösen fontos az, hogy az adóellenőrzések során legyünk tudatában annak, hogy az esetlegesen feltárt szabálytalanságoknak nemcsak adójogi, de adott esetben büntetőjogi vonzata is lehet.

Az adóhatóság leggyakrabban adócsalás, csalás, illetve az előbbiekkel összefüggésben közokirat, illetve magánokirat hamísítás, továbbá a számvitel rendjének megsértése, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt indítja meg a büntető eljárást.

A gazdasági bűncselekmények sajátja, hogy annak függvényében büntetendő súlyosabban, hogy pl. az adóbevétel csökkentése milyen mértékű volt. A példánál maradva az adócsalás büntetése a következőképpen alakul:

Alapesetben, aki az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel nagyobb mértékben csökken.
A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel jelentős mértékben csökken. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékben csökken.

Amennyiben érintett lehet büntetőügyben, abban az esetben minél előbb vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy lehetőség szerint, az esetleges büntetés elkerülése, csökkentése érdekében megtehessük a szükséges intézkedéseket. (tanácsadás, az ügy esetleges kimenetelének és az igénybe vehető jogorvoslatok feltárása, továbbá képviselet a büntetőeljárás során).