JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Illeték ügyek

Az adóhatóság 2007. január 01-től foglalkozik az illeték beszedésével, ellenőrzésével, mely mind a mai napig igen elhúzódó eljárásokat eredményezett. Az illetékügyek további sajátossága az, hogy rendkívül sok téves információ kering az adózók körében arról, hogy milyen esetben kell adót és mikor illetéket fizetni. Sajnálatos módon az adóhatóság sincs maradéktalanul tisztában az illetékjogszabályok megfelelő alkalmazásról, mely sok esetben a jogorvoslati fórumok előtt válik nyilvánvalóvá.

Nagyobb hiba, hogy több olyan eset is előfordult az irodánk praxisában, amikor a jogszabályok nem tudása, illetve mások félrevezető tanácsa alapján kellett valakinek illetéket fizetnie.

A vagyonosodási vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra, hogy habár a pénz (csak a folyószámlán keresztül történő) ajándékozása illetékmentes, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne adózó kötelezettsége az ajándékozás bejelentése. Amikor a fentiek elterjedtek a köztudatban és az emberek a saját gyermekük részére kívántak lakásvásárlás céljára pénzt ajándékozni oly módon, hogy folyószámlán keresztül utalták a pénzt, de nem közvetlenül a gyermeknek, hanem az eladónak, az adóhatóság illetékfizetési kötelezettséget állapított meg. Az ilyen ügyekben azonban jogszabályellenesen került kiszabásra az illeték, mely több általunk kezdeményezett jogorvoslati eljárásban ismert el a II. fokú adóhatóság és törölte teljes mértékben az illetékkötelezettséget.

Illetékügyekben az adóügyekkel azonos jogorvoslati rendszer áll rendelkezésére, melynek megfelelő igénybevételére az adott ügy lehetőségeihez mérten, hatékony segítséget tudunk nyújtani a hozzánk forduló Ügyfeleknek.

Ha jogszabálysértő módon kötelezték illetékfizetésre, abban az esetben forduljon bátran irodánkhoz.