JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Bírósági felülvizsgálat

Jogi képviselet - Dr. M. Tóth Zoltán Az adóhatósági ellenőrzéseket követő jogorvoslati eljárások legpártatlanabb fóruma a bírósági felülvizsgálat során eljáró közigazgatási bíróság. A bíróság előtt egyenrangú félként jár el alperesként a NAV és felperesként az adózó.

A bírósági felülvizsgálat esetén – a 2016. július 01-én, vagy azt követően indult ügyekben – kötelező a gazdasági társaságok és a jogi képviselővel eljáró magánszemélyek részére az elektronikus kapcsolattartás a bírósággal. A papíralapon beadott beadványok hatálytalanok és kötelezően bírságolandóak. Ügyvédi tevékenységem során a napi rutin része az elektronikus kapcsolattartást a bíróságokkal.

A bíróság ítélete – megváltoztatva az adhatóság döntését – akár véglegesen lezárhatja az ügyfél és az adóhatóság közötti ügyet.

Az adóhatósági másodfokú határozat bírósági felülvizsgálat során a bíróság – kérelemre – felfüggesztheti a határozat végrehajtását a jogerős döntésig, mely praktikusan azt jelenti, hogy a jogerős megállapítások ellenére a társaság a peres eljárás végéig végrehajtástól (inkasszó, gépjármű, egyéb ingó foglalás stb.) mentesen várja a jogorvoslat befejezését.

A bírósági felülvizsgálat – kereset benyújtása – nem jár együtt illeték fizetéssel, ugyanis tárgyi illeték-feljegyzési jog illet meg mindenkit, beleértve a gazdasági társaságokat is. A peres eljárás végén a bíróság dönt a perköltség viseléséről, mely pernyertesség esetén azt jelenti, hogy a jogi képviselő munkadíját a NAV fizeti, az illeték pedig az állam terhén marad.

Az elsőfokú ítélettel szemben lehetőség van felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni, melyet a Kúria bírál el. A Kúria előtti eljárásban kötelező a jogi képviselet.

Amennyiben bírósági felülvizsgálatot kíván kezdeményezni az adóhatósági ellenőrzést és fellebbezést követően kiadott másodfokú határozattal szemben, vagy adóperében keres ilyen ügyekben jártas ügyvédet, akkor keresse bizalommal irodámat!

KAPCSOLATFELVÉTEL