JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

új szabály - régi szabály az adóellenőrzések során

2018-09-11 9:32

A 2018-as év jelentős változást hozott az adóellenőrzések, adóhatósági eljárások jogszabályi hátterében. Az eddigi egyetlen jogszabály (Art.) helyét három különböző törvény (új Art., AIR., Avt.) és egy kormányrendelet [(465/2017 (XII.28) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól] váltotta fel.

A mindennapi gyakorlatban sokszor még az eljáró adóhatóságnak is - nehézséget jelent az alkalmazandó jogszabály meghatározása, annak ellenére, hogy az átmeneti rendelkezések nem hagynak kétséget afelől, hogy mikor kell áttérni az új jogszabályokra.

Air. 139.§ [Átmeneti rendelkezések]

(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Új Art. 271.§ [Átmeneti rendelkezések]

(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

A tételes jog alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 2018. január 01-ét követően megindult és a megismételt eljárásokban az új eljárási szabályok az irányadóak.