JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata

2010-09-16 14:04

Az adóellenőrzés során kiadott jegyzőkönyv alapján az első fokú adóhatóság határozatot hoz, melyben a megfizetendő adón kívül bírságot szab ki, illetve késedelmi pótlékot állapít meg.

A bírósági felülvizsgálat szempontjából különös jelentősége van az első fokú határozat kézbesítésének, tekintettel arra, hogy a bírósági felülvizsgálat egyik feltétele, hogy az adózó kimeríti a fellebbezési jogát, magyarul az elsőfokú határozattal szemben - határidőn belül - fellebbezést terjeszt elő. A fellebbezés alapján a másodfokú adóhatóság hoz határozatot. Ezzel a másodfokú határozattal szemben - adott esetben - lehetőség van a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére, vagyis a kereset benyújtására.

A bírósági felülvizsgálat másik fontos feltétele, hogy kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással lehet megtámadni a másodfokú határozatot. Tehát a keresetben pontosan meg kell jelöli azokat a jogszabályokat, amelyekkel ellentétes a támadott határozat. A jogszabálysértés lehet anyagi, illetve eljárásjogi, azonban ezen utóbbi esetben csak akkor lehet sikeres a keresetünk, ha olyan súlyos eljárásjogi szabálysértés állapító meg, amely az ügy érdemére kihat.

Rendkívül fontos azt rögzíteni, hogy a másodfokú határozat a kézbesítéssel jogerős és az önkéntes teljesítésre nyitva álló rövid időt követően - 15 nap - végrehajtható. A bírósági felülvizsgálat során azonban lehetőség van a végrehajtás felfüggesztését kérni. Tekintettel arra, hogy közigazgatási perekben - adóperekben - a keresetet nem bírósághoz, hanem a közigazgatási szervhez (adóhatósághoz) kell benyújtani, a végrehajtás felfüggesztésének kérelméről az adóhatóság tudomást szerez és ettől kezdve nem foganatosít végrehajtást a bíróság e körben hozott jogerős döntéséig. Amennyiben a bíróság indokolt és igazolt kérelmünknek helyt ad, abban az esetben a bíróság ítéletéig az adóhatóság nem foganatosíthat jogszerűen végrehajtási cselekményt.

A bíróság többféle döntést hozhat a keresetünk alapján. Egyrészről hatályában fenntarthatja a támadott határozato(ka)t, másrészről megállapíthatja, hogy jogszabálysértő az adóhatóság eljárása. Ebben az esetben megváltoztatja a határozatot, vagy ha olyan fokú a jogszabálysértés, illetve megalapozatlan a döntés, akkor megsemmisítheti, vagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasítja az adóhatóságot.

Amennyiben nem fogadjuk el a bíróság döntését, mert hatályában fenntartotta az APEH ellenőrzés eredményeként született határozatot, lehetőségünk van felülvizsgálatot kezdeményezni a Legfelsőbb Bíróság előtt. A felülvizsgálat során is lehetőség van - kivételesen - a végrehajtás felfüggesztésére. Fontos megjegyezni, hogy itt már kötelező a jogi képviselet.

Amennyiben adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatát kívánja kezdeményezni abban az esetben bátran keresse meg irodánkat!

Az oldal tartalma ismeretterjesztő célokat szolgál, a felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!