JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

A fogyasztó árkiegészítés ellenőrzése

2010-09-04 12:45

A "tömegközlekedést" igénybevevők, a fogyasztói árkiegészítésnek köszönhetően, meghatározott feltételek esetén - nyugdíjasok, illetve tanulók - kedvezményes árú bérlettel vehetik igénybe a személyszállítási tevékenységet végzők szolgáltatásait.

Amíg az utazóközönség a teljes árhoz képest alacsonyabb áron igénybe veszi a szolgáltatást, addig a szolgáltató - sok esetben - küzd az adóhivatallal szemben az őt jogosan megillető árkiegészítés kiutalása érdekében.

A szolgáltatók az általuk kedvezményesen nyújtott szolgáltatás ellenértékének egy részét - a fogyasztói árkiegészítést -, a szolgáltatás nyújtását követően igénylik az adóhatóság útján. Az adóhatóság kiutalás előtti ellenőrzés keretében ellenőrzi az állami támogatások igénylését, mely alapesetben maximum 30 napig további hitelezésre kényszeríti a szolgáltatókat.

Az adóellenőrzés azonban - jellegéből adódóan - nem jelenti az egyenes utat az igényelt összeg iránt. Az APEH az ellenőrzés során meglehetősen nagy buzgalommal igyekszik megtenni mindent azért, hogy megállapítsa: jogosulatlan a fogyasztói árkiegészítés igénylése. Ezáltal könnyen előfordulhat az, hogy a már régen teljesített szolgáltatás után járó pénz helyett még a szolgáltató fizet akár 50%-ig terjedő adóbírságot.

A fogyasztói árkiegészítés jogi hátterét a 2003. évi LXXXVII. tv. jelenti, melynek az igénylés feltételeiről rendelkező részét az alábbiak alapján foglalhatjuk össze:

* az árkiegészítés alanya az árkiegészítés igénybevételére nem jogosító bérleteladásokat darabszám és érték szerint köteles az árkiegészítésre jogosító bérleteladásoktól elkülönítve nyilvántartani,
* az árkiegészítés alanya köteles az árkiegészítés megállapítására, bevallására és elszámolásra alkalmas nyilvántartást vezetni,
* az árkiegészítés alapja a tárgyhónapban értékesített jegyek, bérletek darabszáma.


Amennyiben a fenti törvény nem lenne elegendő, a jogszabály hivatkozik az Art-ra, mint a nem szabályozott eljárásjogi kérdések esetén alkalmazandó jogszabályra.

Megnyugtatok mindenkit, ha végigolvassa az adózás rendjéről szóló törvényt akkor sem fog sokkal több segítséget találni arra vonatkozólag, hogy hogyan is kell helyesen eljárni abban az esetben, ha fogyasztói árkiegészítést kívánunk az államtól igényelni.

Az APEH a fentiek ellenére nagy ügybuzgalommal végzi az ellenőrzéseket, felállítva olyan nem létező követelményeket, hogy például a bérletértékesítéseket csak számlával lehet igazolni és számla nélkül nem állapítható meg hitelt érdemlően a fogyasztói árkiegészítés alapja.

Csakhogy a Pénzügyminisztérium ezt az álláspontot nem osztotta és kimondta hogy joghézagra az adóhatóság nem alapíthatja megállapításait.

A fentiek alapján látható, hogy a fogyasztói árkiegészítés igénylése során nélkülözhetetlen lehet az adójogászi segítség igénybevétele.

Az oldal tartalma ismeretterjesztő célokat szolgál, a felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!