JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Mit tegyek, ha beidéz a NAV

2010-09-28 14:30 (frissítve: 2016-11-04 10:40

Először is rögzíteni kell, hogy az adóellenőrzés nem idézéssel indul, hanem a megbízólevél kézbesítésével, átadásával.

Tehát, ha idézést kapunk a NAV-tól, akkor már egy folyamatban lévő nav ellenőrzés kapcsán kívánják a megidézett személy meghallgatását, hiszen az eljárás során szükség lehet arra, hogy az adózó, vagy éppen üzleti partere vagy bárki más aki a tényállás tisztázása során az adózóra vonatkozó tény, adat, birtokában van, annak a személyes meghallgatása válhat szükségessé.

Fontos szabály ugyanakkor, hogy adózót a saját ügyében nem lehet nyilatkozattételre kötelezni, azonban meg kell adni neki a lehetőséget arra, hogy a nyilatkozattétel jogával éljen. Az adózón kívül minden más személy ugyanakkor nyilatkozattételre köteles, az erre irányuló felhívást követően.

Az idézés és az értesítés között alapvető különbség, hogy az idézés személyes megjelenési kötelezettséget jelent, értesítés esetén akár a jogi képviselő is bemehet helyettem. Természetesen idézés esetén is lehet jogi képviselőm, de a beidézettnek is meg kell jelennie.

Az megbízólevél átvételének különös jelentősége van, ugyanis ettől a pillanattól kezdve megindul az adóellenőrzés, ennek megfelelően beáll az önellenőrzési tilalom. Mindig figyelmesen olvassuk el az értesítést, idézést, megbízólevelet mert nem csak az olyan alapvető információkat kaphatjuk meg, hogy mikorra és hová kell mennünk, hanem az ellenőrzés típusáról, az ellenőrzés alá vont év(ek)ről és adónem(ek)ről is információt szerzünk. Különös jelentősége van az ellenőrzés típusának tekintettel arra, hogy nem minden adóellenőrzés alapján állapítanak meg adófizetési kötelezettséget. Ilyen például az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, mely nem teremt adóellenőrzéssel lezárt időszakot, tehát akár önellenőrzést is benyújthatok. Fontos megjegyezni, hogy jellemzően előforduló eset az, amikor az egyes adókötelezettségek ellenőrzése átfordul" utólagos ellenőrzéssé, mely vonatkozásában már az önellenőrzési tilalom érvényesül és az adóhatóságnak lehetősége van adófizetési kötelezettséget megállapítani.

A megbízólevél átvételét követően - álláspontom szerint - elsődleges fontosságú, hogy az adózó, saját maga a könyvelőjével, vagy adójogászával a könyvelési iratokat áttekintsék, különös jelentőséget tulajdonítva a költségszámláknak, illetve a nyilvántartásoknak (pl.: az útnyilvántartásnak). Az ellenőrzés - az adózó szempontjából - sikeresen történő lefolytatásának alapvetető feltétele az, hogy ne készületlenül kezdjünk neki a revíziónak. Az ügyfelek legtöbbször visszaemlékezve az NAV ellenőrzés megkezdésére azt mesélik el, hogy a legnagyobb lelki nyugalommal léptek be az NAV épületébe, tekintettel arra, hogy ők a járulékokat (minimálbér, vagy akár annál nagyobb összeg után), illetve a bevallásban kimutatott áfát megfizették, a levonható áfa vonatkozásban pedig rendelkezésre áll a számla.
Sajnos sokakban nem tudatosodott az, hogy az adóellenőrzés célja nem az, hogy megdicsérjenek bennünket azért, mert a minimálbér után megfizettük az adót és hogy sikerült minimalizálni az áfát...

Az adóhatóság különös jelentőséget tulajdonít a költségszámláknak mind egyéni vállalkozók, mind pedig gazdasági társaságok adóellenőrzése során. Sokan mind a mai napig abban a hiszemben vannak, hogy szabályos a költségelszámolásuk, hiszen ők csak a bevételszerző tevékenységükkel összefüggésben számolnak el költségeket. Az adóhatóság számtalan számlát vesz ki azon a címen, hogy nem kizárólag a bevételszerző tevékenység érdekében merült fel. Ilyen esetben a számlák értékét a jogszabály alapján vállalkozói kivétnek minősíti és jelentős járulékfizetési kötelezettséget, illetve adófizetési kötelezettséget állapít meg. Sokan elkövetik a hibát, hogy az útnyilvántartásban olyan utat is elszámolnak, amely kizárólag magáncélokat szolgált, vagy éppen meg sem történtek az utazások. Ennek olyan következménye is lehet, hogy a revízió az egész nyilvántartást kiveszi (függetlenül attól, hogy kizárólag egy szabálytalan, nem valós tételt talált) mely hatalmas adózó terhére szóló megállapítás eredményezhet.

Úgy gondolom, hogy a fentiekben kifejtett szigorúan példálózó jellegű esetek rámutatnak arra, hogyha beidéz a NAV, akkor legfontosabb, hogy fel kell készülni. Ne a NAV szembesítsen a hibákkal, mert akkor meglepetésünkben olyan nyilatkozatokat teszünk, melyek csak rontani fogják a helyzetünket. Az iratanyagunkat át kell tekinteni, és megfelelő szakembert kell keresni szükség esetén az ellenőrzés során történő képviseletünkre, de mindenféleképpen a jogorvoslat - észrevétel, fellebbezés, felügyeleti intézkedés iránti kérelem - során történő képviseletre.

Az oldal tartalma ismeretterjesztő célokat szolgál, a felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!