JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

Az adókijátszást megvalósító ügylet és az adózó viszonya I.

2019-04-15 16:42

A NAV által végzett adóhatósági ellenőrzések - a tömegesen végzett jogkövetési vizsgálatok mellett - döntő többségében olyan adóellenőrzések, melyek az Áfa levonhatóságát vizsgálják, melynek következtében vagy a kiutalást megtagadják és jogosulatlan visszaigénylést állapítanak meg, vagy többlet adófizetési kötelezettség megállapítása keretében, adóhiány fizetésére kötelezik az adózót.

Az Európai Unió Bíróságának döntései jelentősen befolyásolták - a NAV gyakorlatát szűkítve - az áfa levonás megtagadásának feltételeit. Ezt a gyakorlatot átemelve a hazai jogalkotás megalkotta azt a feltételrendszert - tesztet - melyet „elvégezve" megállapíthatóvá válik az, hogy egy ügylet során az áfa jogszerűen levonható-e.

Ezen teszt szerint elsődlegesen vizsgálni kell azt - azon túl, hogy adózó személyes rendelkezésére áll a levonható adót tartalmazó számla - hogy történt-e teljesítés. Teljesítés hiányában ugyanis nem beszélhetünk levonható adóról.

Amennyiben történt teljesítés, azonban az adóhatóság olyan tényeket, körülményeket tár fel, illetve adatokat állapít meg, mely a számla hiteltelensége ( adózó, illetve a partnerek elérhetetlenek, bevallásának hiánya, adóminimalizáló jellege, ugyanazon áru körbeszámlázása, személyi és tárgyi feltételek hiánya, értéktelen termékek túlárazottan történő számlázása, stb.), azaz az adókijátszást megvalósító ügyletek irányába mutat, akkor az adóhatóságnak kötelessége az, hogy objektív bizonyítékok alapján igazolja azt, hogy az adózó tudott vagy tudhatott arról, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vett részt.

Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget nem vonhatja el jogszerűen az áfa levonási jogot.