JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

Észrevétel, fellebbezés, kereset a NAV adóellenőrzésekkel kapcsolatban

2016-08-22 18:25

Hihetetlen magas számú - tömeges - NAV ellenőrzések (pl: kiutalás előtti áfa ellenőrzések) jogszerűségének, az ügyfél által kezdeményezhető felülvizsgálata rendkívül széles körű.

Az adóhatóság által lefolytatott vizsgálat több szakaszra bontható, melyekhez meghatározott jogorvoslati lehetőségek párosulnak.

Az ellenőrzés során az adózói jogérvényesítés illetékmentes eszköze az észrevétel. Alapesetben a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül, ugyanakkor a jegyzőkönyv kiadását megelőzően az egyes eljárási cselekmények vonatkozásban, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban gyakorlatilag bármikor lehetőség van észrevételt benyújtani.

Az észrevételben felhívhatjuk arra az adóhatóság figyelmét, hogy a tényállás nem került maradéktalanul tisztázásra, csatolhatunk az álláspontunkat igazoló bizonyítékokat, illetve ha nem állnak rendelkezésre bizonyítékok akkor bizonyítási indítványokat terjeszthetünk elő. Természetesen mit sem ér a tények felsorolása, ha azok jogi hátterére nem tudunk hivatkozni.

Ezért fontos, hogy az észrevétel megtételére már adójogászi segítséget vegyünk igénybe. A szakember által írt észrevétel elősegítheti azt, hogy a bírság, illetve a késedelmi pótlék a lehetős legkisebb mértékben kerüljön kiszabásra, illetve megállapításra.

A jegyzőkönyv és az esetleges észrevételt követően születik meg - a hatósági eljárás során - az adóhatósági határozat (I. fokú határozat), mely az adóellenőrök megállapításait realizálja. A határozatban a megállapított tényállás alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva - jó esetben - részletesen megindokolják az adóellenőrzés megállapításait, illetőleg rendelkeznek a jogkövetkezményekről, az adóbírságról és a késedelmi pótlékról, illetve az esetleges mulasztási bírságról.

A hatósági eljárás során alkalmazott alapvető jogorvoslati lehetőség a fellebbezés. A fellebbezést a határozatban megállapított határidőn belül kell előterjeszteni. A fellebbezés mind a tényállást mind az alkalmazott anyagi és eljárásjogi szabálytalanságot támadhatja. Ugyanakkor az eljárásjogi szabálysértésen alapuló „fellebbezési támadás" csak akkor lehet sikeres, ha igazolni tudjuk, hogy az eljárási szabálytalanság az ügy érdemére is kihatással volt. Ez a feladat mindenféleképpen szakembert kíván.

A fellebbezés alapján a II. fokú adóhatóság hoz határozatot. Ennek során rendelkezhet arról, hogy az I. fokú határozatot helyben hagyja, vagy megváltoztathatja, illetve megsemmisíti és szükség esetén új eljárásra utasíthatja az I. fokú adóhatóságot. A II. fokú határozat az átvétellel jogerős.

A jogerős II. fokú határozattal szemben lehetőség van bírósági felülvizsgálatot kezdeményezni. A bírói út alapfeltétele, hogy a fellebbezési jogot ki kell meríteni, magyarul csak az mehet adóügyben bíróságra, aki a határozattal szemben fellebbezett.

Másik fontos szabály, hogy bírósági felülvizsgálatban jogszabálysértésre kell hivatkozni, nincs megkötés, hogy anyagi vagy eljárásjogi a szabálysértés azonban a fellebbezésnél kifejtettek irányadóak itt is.

A bírósági felülvizsgálat jelentőségét mutatja, hogy habár a II. fokú határozat a kézbesítéssel jogerős, illetve 15 nap elteltével végrehajtható, a bíróságtól kérni lehet a végrehajtás felfüggesztését. A bíróság a közigazgatási perben az adóhatóság eljárásának törvényességi felülvizsgálatát végzi el, azonban lehetőség van bizonyítási eljárás lefolytatására is. A bíróság, döntése alapján a II. fokú határozatot hatályában fenntarthatja, vagy megváltoztathatja, illetve hatályon kívül helyezi és szükség esetén új eljárásra utasíthatja az alperesi adóhatóságot.

Amennyiben a bíróság döntését nem fogadjuk el, lehetőségünk van a Kúriától a döntés felülvizsgálatát kérni. Ezen eljárás során - kivételes esetben - lehetőség van végrehajtás felfüggesztését kérni.

A Kúria előtt kötelező a jogi képviselet, azonban a jogorvoslati eszközök valamennyi esetében - az észrevételtől a fellebbezésen át a keresetig - javasoljuk irodánk igénybevételét.