JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

Az adóbírság mértéke

2013-08-28 10:00

Az adóellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv utolsó, illetve utolsó előtti pontjai tartalmazzák a várható jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást. Amennyiben az adóellenőrzés során adóhiányt állapítanak meg, akkor adóbírság kiszabására és késedelmi pótlék megállapítására kerül sor, míg jogosulatlan visszaigénylés esetében adóbírságot szab ki az adóhatóság. A fentieken túlmenően lehetősége van mulasztási bírságot is kiszabni.

Az adóbírság általános mértéke 50%, mely azt jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor az adóhivatal bírságalapot (adóhiányt vagy jogosulatlan visszaigénylést) állapít meg ezt a mértéket kell alkalmazni.

Az általános mértéktől két esetben térhet el az adóhatóság.

Egyik eset, amikor kivételes méltánylást érdemlő körülményt tárnak fel az ellenőrzés során, vagy az adózó kérelmében ilyet igazol, így akár 0%-ra is mérsékelhető az adóbírság mértéke.

A másik eset, amikor az általánostól jelentősen súlyosabb bírság kerül kiszabásra. Amennyiben az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, akkor az adóhatóságnak kötelezően kell kiszabni 2009-2011. adóévekre a 75%-os mértékű adóbírságot, míg 2012. adóévtől a 200%-os mértékű adóbírságot.

Tipikus esete a fenti mértékű adóbírság kiszabásának, amikor az adózónál becslési eljárás alapján kerül sor az adóhiány megállapításra, vagy amikor Áfa ellenőrzés (kiutalás előtti áfa ellenőrzés / bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés) során azt állapítja meg az adóhatóság, hogy hiteltelen vagy fiktív számlák alapján akarta adózó az áfa levonási jogát érvényesíteni.

Az adóhatóságnak természetesen igazolni kell azt, hogy a fenti horrorisztikus mértékű bírság alkalmazásának feltételei fennállnak. Ez az a pont, ahol lehetőség van eredményesen vitatkozni a revízióval, tekintettel arra, hogy viszonylag új jogintézményről van szó, melynek alkalmazása nem zökkenőmentes.

Amennyiben Ön, vagy az irányítása alatt álló gazdasági társaság vonatkozásában adóbírság kiszabására kerül sor, akkor forduljon bizalommal irodánkhoz az igénybe vehető jogorvoslatokért.