JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN

Publikációk‹ vissza

Kiutalás előtti adóellenőrzések és a kiutalás határideje

2011-02-14 21:56

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hasonlóan jogelődjéhez, jelentős hangsúlyt fektett a kiutalás előtti ellenőrzésekre. Ezen ellenőrzések során az adózó által a bevallásában szerepeltetett visszaigényelhető adónak mind a jogalapját, mind pedig az összegszerűségét megvizsgálja az adóhatóság, amennyiben a bevallás kiválasztásra került ellenőrzésre.

A jogalkotó a kiutalás előtti ellenőrzések határidejének meghatározása során visszautal a kiutalásra megállapított határidőkre. A költségvetési támogatás kiutalásának határidejét  a bevallás benyújtásától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napban határozta meg a jogalkotó. Ettől eltér az általános forgalmi adó abban az esetben, ha a visszaigényelt összeg nagysága a 500.000 Ft-ot meghaladja, mert akkor 45 nap a kiutalás határideje.

Személyi jövedelemadó vonatkozásban külön szabályokat tartalmaz az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) Ezen szabályok szerint a magánszemély visszaigényelhető jövedelemadóját a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől utalja ki, ettől kedvezőbben alakul annak a visszaigénylése aki elektronikus úton nyújtja be a bevallást, esetükben a legkorábbi kiutalás időpontja február 1-je.  

Amennyiben az adóhatóság nem tartja be a kiutalásra nyitva álló határidőt, abban az esetben a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet. Azonban nem terheli az adóhatóságot ezen kamatfizetési kötelezettség, amennyiben a visszaigénylés az igényelt összeg 50%-át meghaladóan jogosulatlan, illetve amennyiben a kiutalást az adózó mulasztása akadályozza.

Természetesen csak akkor vigasztalja a késedelmi pótlék az embert, ha megkapta az igényelt összeget. Kevesen tudják azt, hogy az adóellenőrzések elhúzódásával szemben lehetőség van jogorvolatra, amely - adott esetben - azonnali segítséget jelethet.

Amennyiben az adóellenőrzés indokolatlanul elhúzódik és ezáltal nem jut hozzá a pénzéhez, akkor forduljon bizalommal irodánkhoz az igénybevehető jogorvoslatért.